دادخواست محاکمه دیکتاتور ایران – دکتر قاسم شعله سعدی , مهندس امین کرد . ماندانا شکری نژادInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate