کیفرخواست قاسم شعله سعدی از سید علی خامنه ای – دکتر قاسم شعله سعد ی , ماندانا شکری نژادInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate