قاسم شعله سعدی:بنده رانندگی تراکتور بلدم،متخصص هم هستم زبان دنیا رامیفهمم،میتونم ایران رانجات بدهم😂دکتر قاسم شعله سعدی (فعال حقوق بشر): اگر ملت ایران Ok بدهند و بنده را لایق بدانند که اعتراضاتشان را مدیریت کنم، از طریق مذاکره (یا جنگ) از جمهوری اسلامی عبور میکنیم.
بنده تمام شرایطی که یک رهبر سیاسی دارد را دارا میباشم. متخصص حقوق و سیاست هستم. فوت و فنهای کار را میشناسم. شهرت بین المللی و شهرت داخلی دارم. بنده کشاورز هم هستم و رانندگی تراکتور هم بلدم. من سالها تدریس کردم و متخصص هستم و زبان دنیا را هم میفهمم و میتوانم ایران را نجات بدهم.
فقط کافی است که ملت ایران به من OK بدهند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate