برنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان.مستند فقر در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه قسمت چهارمبرنامه ۱۶۹ گفتگو با دکتر شعله سعدی حقوقدان از ایران.فقر هولناک در بلوچستان.نگاهی به کتاب شاه عباس میلانی

شیروخورشید نیوز را از لینک زیرهمیاری نمایید
https://www.paypal.me/lionsunnews
شیروخورشید نیوزدرتویتر

شیروخورشید نیوزدرفیسبوک
https://www.facebook.com/shirokhorshidtv
شیروخورشید در تویچ بدون نیاز به فیلتر شکن
https://www.twitch.tv/lionandsunnews

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate