آیا در قوانین ایران انتقاد از رهبری و درخواست استعفا از ایشان طبق قوانین ایران جرم است؟آیا در قوانین ایران انتقاد از رهبری و درخواست استعفا از ایشان طبق قوانین ایران جرم است؟
گفتگو با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate