درخانه وکیل ایرانی قاسم شعله سعدی پس از آزادی از زندانwe broadcast in 4 languages : www.MehrTv.Com look at us now with your smartphone in the world 24/24.
David Abbasi (Siyavash Awesta سیاوش اوستا) est un historien, écrivain Philosophe, journaliste, et islamologue Français d’origine perse. Il est spécialiste d’Iran et moyenne et proche orient avec une visionne laïque et rationnelle et critique sur la politisation de l’islam, auteur de 130 livre en 4 langues perse, Français, arabe et anglais & spécialiste de la politique du monde musellement .. depuis 1981,il est inventeur de l’expression “Islam Politique” Islam de France & ” La nouvelle Laïcité” (laïcité+le Dieu individuel) ,etc…. toute info sur : www.France-Opinion.info et le bilan de ses activités : www.awesta.fr/3.pdf
کارنامه یک نویسنده فیلسوف و پژوهشگر نوپرداز ایرانی که رنگ اندیشه در جهان را دیگر کرد
کارنامه کوچکی از چهل سال تالش و تکاپوی یک نویسنده بزبانهای آریایی
فرانسوی و انگلییس و تازی که رنگ اندیشیدن را در جهان دیگر کرد
” سیاوش أوستا ” أسس لملتقى الثقافی الإیرانی الفرنسی فی باریس, و معهد “أوستا ” و ” پرسیان سی إن إن ” و مجله ” أتوال ” الناطقه بالفرنسیه, و صحف شهرفرنج ، هما وکیهان جهانی الناطقه بالفرانسویه و بالفارسیه لإیرانیی المنفى
http://Azadi.Fr
أن سیاوش أوستا یعتبر من أبرز زعماء الزرتشتیه الحدیثه فی العالم و إیران حیث یتابعه الملایین عبر موقع ” زرتشت دوت إف آر ” و الصفحات فیسبوک و إنتاج البرامج الإذاعیه والتلفزیونیه الإرشادیه منتشره فی أنحاء العالم .www.Zartosht.Fr
کما أنه تولى فکره التعریف بمبادئ الدستور الزرتشتیه المبنیه على أساس العمل والفکر والقول الصالح , وتمکنت أفکاره التی نشرها للعالم هذه من جذب اهتمام الکثیرین نحو أفکاره سواء بالنقد البناء أو المعجبین بمبادئ هذه فکره العتیق

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate