فراتر از خبر – دیدار روحانی و ترامپ؛ بازداشت دکتر شعله سعدی – ۰۷/۰۹/۲۰۱۸ملاقات روحانی و ترامپ در نیویورک (کارشناسان؛ دکتر حسن هاشمیان تحلیل گر مسائل ایران و خاورمیانه و غلام رضا حسین بر فعال سیاسی).
بازداشت دکتر قاسم شعله سعدی (کارشناسان؛ مرتضی اسماعیل پور، فعال سیاسی و امیرفرشاد ابراهیمی، روزنامه نگار)
مجری برنامه: عبدالباسط محمدپور

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate