انتقاد قاسم شعله سعدی از امضاء رژیم حقوقی دریای خزرانتقاد قاسم شعله سعدی از امضاء رژیم حقوقی دریای خزر: سهم ایران از دریای خزر ۵۰٪ درصد است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate