شعله سعدی نجات غریق خامنه ایگر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه همان برون تراود که در اوست

لطفا اگر مایل هستید «مقاله بنام افعی دو سر» مربوط به این فیلم
در فیس بوک شقایق شیرازی سعدی ملاحظه بفرمایید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate