کفتگوی صدای آمریکا با قاسم شعله سعدیاعتراف به حضور سبزها در سپاه,
اعتراف به حضور سبزها در سپاه :سردار جعفری: در جنگ نرم تلفات دادیم
پاسدار جعفری:اغنای پاسداران همی‌ فتنه بهتر از حذف آنهاست

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate