شعله سعدی، فعال سیاسی ایران و وکیل حقوق بشر در فرانسه، در همایش ۲۰مین سال‌روز شهادت قهرمان ملی پاریس


دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate