مهمترین جنایات آیت الله خامنه‌ای در حق ایران و ایرانی از نگاه قاسم شعله سعدی#kalemehtv#شبکه_جهانی_کلمه

📺 پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی :

پخش زنده


https://www.youtube.com/c/kalemehtv
https://www.facebook.com/kalemehtv
https://t.me/kalemehtv

✅ در کانال برنامه های زنده شبکه جهانی کلمه مشترک شوید :
سپس بر روی نماد زنگ (🔔) کلیک کنید تا تمام اعلان ها را دریافت کنید

📲 جهت مشارکت در برنامه های زنده با واتساپ: ۰۰۴۴۷۵۸۷۳۱۰۵۵۰ مکاتبه فرمایید

📲 شماره های تماس برنامه :
۰۰۴۴۲۰۳۱۲۹۰۹۲۵
۰۰۴۴۱۶۱۳۹۴۰۱۲۴
۰۰۴۴۲۰۳۷۶۹۴۴۵۸
۰۰۴۴۱۴۴۴۸۴۹۶۸۰
۰۰۴۴۱۴۸۳۳۲۵۲۰۴
۰۰۴۴۱۶۱۳۵۴۹۹۳۷

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 کلمه در شبکه های اجتماعی

۱️⃣ http://www.kalemeh.tv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۲️⃣ https://telegram.me/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۳️⃣ https://www.instagram.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۴️⃣ https://www.facebook.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۵️⃣ https://twitter.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۶️⃣ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalemeh.tab&hl=en
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۷️⃣ https://apps.apple.com/us/app/kalemeh-tv-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87/id590354601
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۸️⃣ https://www.paypal.me/kalemehtv

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate