اولویت های دوران گذار – دکترقاسم شعله سعدی , دکتر شکراله مسیح پور و محمدرضا خسرویInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate