زمینه شکل گیری اتلاف در اپوزیسیون و فراخوان نافرمانی مدنی – دکتر قاسم شعله سعدی و شکرالله مسیح پورInstagram: @channelyektv
www.facebook.com/ChannelYek

#Channelone

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate