پژواک | نه به انتخابات ، نه به خامنه ای | ۲۵/۰۵/۲۰۲۱#پژواک

نام برنامه:
💠 پژواک

موضوع برنامه:
📌 نه به انتخابات ، نه به خامنه‌ای

مجری برنامه:
⚪ استاد عبدالقادر ترشابی | فعال سیاسی

🎙️ در گفت‌وگو با:
⚫ دکتر قاسم شعله سعدی | حقوقدان و بنیانگذار اندیشه راه سوم
⚫ حسین احمدی نیاز | حقوقدان و وکیل دادگستری

اشتراک در کانال یوتیوب شبکه جهانی کلمه:
✅ https://bit.ly/32MkS4L

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 کلمه در شبکه های اجتماعی

۱️⃣ http://www.kalemeh.tv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۲️⃣ https://telegram.me/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۳️⃣ https://www.instagram.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۴️⃣ https://www.facebook.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۵️⃣ https://twitter.com/kalemehtv
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۶️⃣ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kalemeh.tab&hl=en
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۷️⃣ https://apps.apple.com/us/app/kalemeh-tv-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87/id590354601
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
۸️⃣ https://www.paypal.me/kalemehtv

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate