تفسیر خبر چهارشنبه ۲۷ تیرمیهمانان امشب تفسیر خبر آقایان سهراب سبحانی و قاسم شعله سعدی خواهند بود و همراه آنان می پردازیم به ادامه مزاحمت ها ی گزمه های حکومتی برای دختران و زنان ایرانی و نیز نگاهی خواهیم داشت به اظهارات اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد حمایت از اعتراضات مردم ایران
ساعت ٩.٣٠تهران / شبکه ایران فردا
با امید به فردائی بهتر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate