بیانیه شماره ۴۱

بیانیه شماره ۴۱

آموزگاران شریف و محروم و
سکانداران فرهنگ و پرورش و آموزش کشور

قیام سراسری شما در بیش از ۶۰ شهر کشور در بیستم آبانماه مقارن سالگرد قتل عام ملت بپاخاسته را گرامی داشته آنرا طلیعه بیداری و قیام سراسری ملت غارت شده ایران می دانیم و این حرکت خردمندانه و شجاعانه را به شما و ملت غارت شده تهنیت می گوییم و به استحضار میرسانیم:

۱- بیش از یک میلیون معلم که نه فقط پرورش و آموزش ۱۳ میلیون نونهالان کشور‌ را به عهده دارند و پل ارتباطی با ۵۰ میلیون اعضای خانواده های آنها میباشند بلکه مسئولیت علمی اخلاقی ،ملی و انسانی برای «دمیدن روح زندگی و شور و شعور در کالبد بی رمق »جامعه غارت شده ایران را دارند میتوانند و باید پیشتاز تحولات کشور در حال «فروپاشی »باشند.

۲- معلمین محروم و مسئول ما که تصمیم به ایفای مسئولیت علمی ، اخلاقی،ملی و انسانی خود گرفته اندو با حرکت عظیم اعتراضی خود درس اتحاد،همبستگی،شجاعت ،آزادیخواهی و حق طلبی به کل جامعه غارت شده ایران می دهند، نه تنها خود به مسئولیت ملی خویش عمل مینمایند بلکه جامعه را به بازگشت به «هویت ملی» و «همبستگی ملی »و ایفای «مسئولیت ملی »فرا میخوانند.

۳- معلمین ما که از یکسو به علت بی لیاقتی حاکمان در معیشت خود درمانده اند و از سوی دیگر شاهد ناکارآمدی نظام در کلیه بخشها و تباهی ملک و ملت میباشند و نمیتوانند در مقابل مسئولیتی که در هدایت جامعه بر عهده دارند بی تفاوت بمانند و تماشاگر بی عمل غارتگریها و فساد و سرکوب و در عین حال شاهد حاتم بخشی نظام به امثال بشار اسد و حزب‌الله لبنان و حماس و دیگران و نیز تخصیص بخش بزرگی از بودجه کشور به حوزه های مذهبی و خاصه خرجیهای بی ثمر همزمان با وجود مدارس فرسوده و ناامن و تکرار آتش سوزی کودکان دانش آموز بخاطر فقدان سیستم گرمایش مطمئن باشند و از هشدارهای جسته گریخته خود به حاکمان بی خرد نتیجه نگرفته اند بنابراین حجت را بر خود و حاکمان تمام کرده و چاره را در اعتراضی سراسری دیده اند.

۴- معلمین شریف و محروم ما بهتر از هر کس میدانند که چه بر سر آموزش و پرورش کشور آمده و چگونه به دانشگاههای ما تیر خلاصی زدند و آنرا از محتوا تهی کردند و بویژه به علوم انسانی چه هجوم ضد انسانی نمودند،آری معلمین ما میدانند که برای نجات کشور و ملت آموزش و پرورش باید «دست بکار »شود.

۵- معلمین آگاه ما می بینند که رهبر غیر قانونی و خائن شمشیر را علیه ملت از رو بسته و در راستای «خلوص سرکوبگرانه »نظام با کتمان ویروس کرونا ، بجای دعوت مردم به اجرای قرنطینه، آنها را به حضور در پای صندوقهای رای تشویق کرد تامجلسی مفلوک و مطیع بوجود آورد که اولین موضع آن تعهد به سرسپردگی به او باشد و کسی را به ریاست آن بنشاند که با بی ادبی در شورای امنیت کشور از وزرای اصلاح طلب آموزش عالی و کشور موافقت تیر علیه دانشجویان مظلوم ما گرفته تا آنها را بصورت گازانبری به شهادت برساند.

۶- معلمین محروم ما نیک میدانند که سرکوبگری رهبر غیر قانونی و خائن تنها در به خاک و خون کشیدن مردم در تیرماه ۱۳۷۸ و پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ خلاصه نمی شود بلکه بدتر از آن در تقلبات و مهندسی انتخابات تبلور می یابد که «حق حاکمیت »و «حقوق سیاسی» ملت را از بین برده و قاتلی با ۶ کلاس سواد را علیرغم تحریم گسترده انتخابات توسط مردم و تبدیل آن به «رفراندوم نه به جمهوری جور و جهل ‌و فساد» به عنوان رییس جمهور به ملت تحمیل می کند و مدیریت و بودجه کشور را به او‌میسپارد تادولتی نظامی از سرداران سپاه تشکیل و با تحقق «خلوص سرکوبگرانه‌ »حکومت و در سایه «النصر بالرعب» چند روزی از طریق سرکوب ،سقوط حکومت نکبتبار خود را به تاخیر اندازد.

۷- معلمین شریف ما با شگفتی می بینند که علیرغم پیروزی بزرگ ملت در تحریم انتصابات ۲۸ خرداد ،عدم پشتکار و مداومت در مبارزه و غفلت از اصل مهم «بهره برداری از پیروزی» موجب شد که خامنه ای خاطرجمع از عدم واکنش ملت با تحمیل این قاتل ۶ کلاسی به عنوان رییس جمهور مقدرات اداره و بودجه کشور را به او و دولت نظامی اش سپرده، نه تنها خود را ملزم به بیداری و هوشیاری و مقابله با این روند قهقرایی می دانند بلکه مسئولیتی بزرگ در بیدار کردن و هوشیار نمودن جامعه در خود احساس می نمایندو در راستای ایفای چنین مسئولیتی قیام سراسری خود را در بیش از ۶۰ شهر کشور با صلابتی مثال زدنی رقم زدند تاهمچون «صور اسرافیل» به «کالبدهای بی تحرک »بدمند تا «رستخیزی »از بی قدرتان ،به حاشیه رانده شدگان،تحقیرشدگان،بانوان ، دادخواهانها، داغدیدگان،هنرمندان، خانواده های شهدا، جانبازان،مالباختگان، بازنشستگان، کارگران،کشاورزان،دانشجویان، ورزشکاران حتی پاسداران و نظامیان و انتظامیان مظلوم و میهن پرست بپا کنند و طومار حکومت جور و جهل و فساد را در هم بپیچند.

۸- معلمین محروم ما نیک میدانند که بسیاری از خانواده های شهدا و پاسداران ستمی مضاعف را تحمل میکنند زیرا از یکسو تبلیغ شده که آنها بر سر سفره حکومت نشسته اند و از سوی دیگر شاهد خود سوزی فرزند شهیدند که از فقر و استیصال دست به انتحار می زند و بسیاری از پاسداران و بسیجیان و عناصر اطلاعاتی را میشناسند که بیش از دیگران از وضعیت بوجود آمده توسط حکومت معترضند، بخصوص که آنها از فسادها و تبعیضها و غارتگریها و بی لیاقتی ها و ناکارآمدیها بیشتر آگاهی دارند.

۹- معلمین ما هرگز ننگ شکنجه همکار پیر خود و بازداشت و محکومیت همکاران خویش را و نقض حقوق بنیادین انسان را تحمل نخواهند کرد و اکنون که هشدارهای خود را بی ثمر دیده و قیامی سترگ را رقم زده تا پیروزی نهایی و احقاق نه تنها حقوق خود بلکه تا تحقق کامل اهداف ملت غارت شده ایران دست از مبارزه نخواهند کشید.

جنبش «راه سوم- راه نجات ایران» ضمن اعلام پشتیبانی کامل از قیام سراسری معلمین دست پر مهر و پرتوان آنها را میفشارد و آنها را به ادامه قیام با صفوفی بزرگتر و ‌یکپارچه همراه با محصلین خود و خانواده های گرامی آنها و دیگر اقشار جامعه تا رسیدن به اهداف ملت غارت شده ایران فرامیخواند.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش «راه سوم – راه نجات ایران»
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۸/۲۰

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate