بیانیه شماره ۳۵

دادستان عمومی و انقلاب تهران

نظر به اینکه طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی « رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد ».

نظر به اینکه طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی « رهبر در برابر قوانین باسایر افراد کشور مساوی است ».

نظر به اینکه طبق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار رهبر است و سیاست های غیر کلی از اختیارات رهبر خروج موضوعی دارد و اتخاذ تصمیم در خصوص تهیه واکسن خارج از سیاستهای کلی می باشد و رهبر حق دخالت در آن را ندارد.

نظر به اینکه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می کنند و در نتیجه مسئولیت هرگونه ناکارآمدی آن ها متوجه رهبر میباشد.

نظر به اینکه وزیر محترم سابق بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر قاضی زاده هاشمی اعلام نمودند که در اوایل دیماه ۱۳۹۸ بلکه اواخر آذر ماه ۱۳۹۸ از وجود ویروس کرونا در کشور مطلع شده و مراتب را همراه با پیشنهادهایی به مقامات ارشد نظام اطلاع داده است.

نظر به اینکه وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر نمکی اعلام نمودند که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ وجود ویروس کرونا در کشور احراز شد و درخواست تعویق برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را نموده ولی با این درخواست موافقت نشد.

نظر به اینکه رییس جمهور سابق اعلام نمود که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ یعنی حد اقل سه روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از وجود ویروس کرونا مطلع شده که میبایست برگزاری انتخابات به تعویق افتد و مردم به قرنطینه هدایت شوند ولی نه تنها در اعمال این ضرورت اقدام نشد بلکه مردم برای حضور در مراکز رای گیری تشویق شدند که مسلما موجب گسترش این ویروس کشنده گردید و جان بسیاری از هم میهنانمان را گرفت.

نظر به اینکه وجود این ویروس کشنده توسط آقای علی خامنه ای و اجزائ حکومت وی کتمان گردید در حالیکه می بایست ضمن اطلاع رسانی به مردم ایشان را به قرنطینه دعوت میکردند ولی بجای اینکار مراتب را کتمان و مردم را به حضور در مراکز رای گیری ترغیب نمودند که در نتیجه با گسترش این ویروس کشنده بسیاری از هموطنانمان به کام مرگ رفتند.

نظر به اینکه در راستای ابتلای آقای علی خامنه ای به «تئوری توهم توطئه »و «مخالفت سیستماتیک وی با جهان آزاد »، علاوه بر کتمان واقعیت ، اصل قضیه را به ایالات متحده آمریکا نسبت داد . سپس علیرغم اینکه حق دخالت در مورد واکسن را نداشت تهیه آن را از آمریکا و انگلستان ممنوع کرد در حالیکه تهیه واکسن از محدودیت ها و تحریمها معاف بود و این ممنوعیت به بهای از دست رفتن جان بسیاری از هموطنانمان انجامید.

نظر به اینکه ابراهیم رییسی اعلام نمود که ورود ۳۰۰۰۰۰۰۰ دوز واکسن تدارک دیده و پول مربوطه هم موجود است و متعاقبا هم مقدار قابل توجه دیگری وارد خواهد شد در حالیکه نه گشایش جدیدی برای تامین منابع مالی آن ایجاد شده و نه مانعی وجود داشته که مرتفع گردیده باشد بنابراین تنها فرضی که قابل تصور است این است که آقای علی خامنه ای با رجحان انجام این امر توسط آقای ابراهیم رییسی و از طریق تعلل در کار دولت قبل و ایجاد تاخیر در آن موجب قتل بسیاری از هم میهنانمان گردید.

نظر به اینکه کمک های اهدایی توسط پزشکان بدون مرز و دیگران رد شد و علیرغم حضور نمایندگان آن سازمان و آغاز اقدامات مقدماتی آنها دستور اخراج ایشان از ایران صادر شد که این امر علاوه بر ینکه اقدامی بی ادبانه و مغایر نزاکت بین المللی تلقی میشد و در تضاد با فرهنگ مهمان نوازی و منش ملی ما بود ،میتوانست جان بسیاری را نجات دهد اما آن رفتار سخیف و مضر بعمل آمد که تحقق آن بدون دستور آقای علی خامنه ای امکان پذیر نبود.

نظر به اینکه مجموع اقدامات آقای علی خامنه ای اعم از کتمان وجود ویروس کرونا وعدم تعویق برگزاری انتخابات مجلس و منع پذیرش کمکهای بین المللی و منع خرید واکسن از ایالات متحده آمریکا و انگلستان و تشویق مردم به حضور در مراکز رای گیری بجای تشویق آن ها به قرنطینه که با تایید و دستور آقای علی خامنه ای بعمل آمد و موجب قتل بسیاری از هم میهنانمان گردید .

نظر به اینکه اقدامات آقای علی خامنه ای به شرح فوق مجرمانه و به صورت جرایم مشهود و مستمر و واجد جنبه تعدد جرم می باشد.

نظر به اینکه طبق آیه ۳۲سوره مائده «من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا»
یعنی (اگر کسی شخصی را بجز در مقام قصاص نفس یا فساد در زمین بکشد در حکم قتل همه مردم تلقی می گردد).

نظر به اینکه به دلیل کثرت مقتولین و نحوه قتل و به استناد آیه مزبور، رفتار مجرمانه آقای علی خامنه ای مصداق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.

نظر به اینکه طبق مدلول بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ ، هرگاه مرتکب ، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،می گردد،هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن رانداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود، جنایت عمدی میباشد.

نظر به اینکه قابل پذیرش نیست که آقای علی خامنه ای آگاه و متوجه نبوده که اعمال ارتکابی وی موجب گسترش ویروس کشنده کرونا و مآلا قتل شهروندان می شود زیرا هر کودک ممیز یا حتی غیر ممیز قادر است از نتیجه جنایتکارانه چنین اقداماتی آگاه و متوجه آن باشد، چه رسد به کسی که طبق اصول پنجم و صدونهم قانون اساسی باید آگاه به زمان ، مدیر ، و مدبر و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی برای رهبری باشد.

نظر به اینکه جرائم ارتکابی مصداق قتل عمدی و موجب حق قصاص اولیا دم مقتولین می باشد اما جنبه عمومی آن برجسته تر بوده و حتی بدون نیاز به طرح شکایت توسط اولیا دم و شکات خصوصی ، پیگرد متهم تکلیف قانونی دادستان می باشد.

با عنایت به موارد فوق الذکر بدین وسیله علیه آقای علی خامنه ای به اتهام قتل عمدی شهروندان و جنایت علیه بشریت اعلان جرم نموده تعقیب کیفری ایشان مورد درخواست می باشد .

علی خامنه ای به اتهام قتل عمدی شهروندان و جنایت علیه بشریت اعلان جرم نموده تعقیب کیفری وی مورد درخواست می باشد.

جنبش «راه سوم-راه نجات ایران»
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۵/۲۷

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate