شعله‌سعدی: مجلس و قوه‌قضائیه دست نشانده رهبر و فاسد هستند؛ دفاع مشروع حق مردم ایران است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate