بیانیه شماره ۴۷

بیانیه شماره ۴۷
پیام به نیروهای مسلح

الف- ارتش

طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی شما باید ارتشی مکتبی و مردمی باشید. مکتب به شما حکم می کند که نه تنها مطیع فرامین حاکم جائر نباشید بلکه باید علیه او قیام کنید. مردمی بودن یعنی در کنار مردم و پشتیبان مردم بودن.
مردمی ستمدیده که از غارت و فساد و سرکوب به ستوه آمده و در حال قیام برای احقاق حقوق خود می باشد.
آیا باید تماشاگر بی عمل ظلم حکام به مردم باشید؟
آیا زمان آن نرسیده که نقش قانونی، مردمی و مکتبی خود رابا پیوستن به مردم ایفا کنیدو از مردم پشتیبانی نمایید؟

ب- سپاه ،بسیج،نیروی انتظامی و اطلاعات

صلاح شما در این است که با طناب پوسیده خامنه ای خائن و غیر قانونی در چاه نروید و در راستای مسئولیت ملی ،انسانی و اخلاقی اسلحه را بر زمین بگذارید و به ملت بپا خاسته بپیوندید.
شما بهتر از هر کس از شکنندگی نظام جهل و جور و فساد و از فساد و غارت حاکمان آگاهید. قرار بود دستآورد انقلاب ۵۷ آزادی ،مردمسالاری عدالت و استقلال باشد. و شما موظف هستید از این امور که قرار بوده دستآورد انقلاب باشد حراست نمایید نه از استبداد و بی عدالتی، بنابر این در راستای ایفای وظایف قانونی باید در کنار ملت بپا خاسته و در مقابل حکام فاسد قرار گیرید که در این صورت علاوه بر افتخار ی که بخاطر ایفای مسئولیت قانونی ، ملی و اخلاقی نصیبتان می شود آینده شما نیز تضمین خواهد شد در غیر اینصورت علاوه بر حق دفاع مشروع مردم ،در فردای پیروزی قیام ملت ایران مورد مواخذه و مجازات قرار خواهید گرفت، بنابراین:
۱- از سربازان در کلیه نیروهای مسلح می خواهیم بی درنگ محل خدمت خود را ترک کنند.
۲- از نیروهای کادر اعم از درجه داران و افسران می خواهیم هر چه سریعتر به مردم بپیوندند.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
«جنبش راه سوم -راه نجات ایران»
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate