بیانیه شماره ۴۸

بیانیه شماره ۴۸

ملت غارت شده ایران
مردم سلحشور اصفهان

مدتها است که رهبر غیر قانونی و خائن دریافته که بقای نظام جور و جهل و فساد جز از طریق سرکوب میسر نخواهد بود و در این راستا با «تقلبات گسترده و مهندسی انتخابات »مجلسی مفلوک و مطیع تشکیل داد و سپس یک قاتل ۶ کلاس سوادی عضو کمیته مرگ را هم علیرغم تبدیل انتصابات به رفراندوم «نه به جمهوری اسلامی »به شما تحمیل و سرکوبگری را به ریاست قوه قضاییه نشاند تا رژیم منحوس خود را به «خلوص سرکوبگرانه »برساند و عملا با تشکیل «دولتی نظامی» متشکل از سرداران فاسد سپاه «شمشیر را از رو بسته »است به نحوی که حتی از نماز باران سلحشوران اصفهان هم با گسیل عوامل سرکوب جلوگیری نمود‌.اما آیا رهبر غیر قانونی و خائن باید «زمین مبارزه »شما را تعیین کند ؟؟!!!و شما را منفعل نماید؟!!! یا بر عکس شما باید «جبهه نبرد »و «نوع مبارزه »را به او تحمیل نمایید؟!
همانطور که در مواضع متعدد قبلی در راستای «استراتژی مبارزه خشونت پرهیز »، تاکتیک عملیاتی« نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی ملی و سراسری »را مورد تاکید قرار داده ایم و با عنایت به اینکه نباید تسلیم اراده «حاکم جائر »شد بنابر این نه تنها مردم مظلوم و سلحشور اصفهان بلکه کل ملت غارت شده را به« اعتصابات ملی ، سراسری و عمومی »و «نافرمانی مدنی »فرا می خوانیم و در آستانه روز دانشجو از همه اقشار جامعه اعم از معلمین ،دانشجویان ،کاگران کشاورزان ،کارمندان ،بازنشستگان هنرمندان ،مالباختگان ،بانوان ورزشکاران ،داغدیدگان ،دادخواهان خانواده شهدا، جانبازان ،آزادگان سپاهیان ،بسیجیان، ارتشیان، نیروی انتظامی ،اطلاعاتیان ،بازاریان گرسنگان ،تشنگان ،به حاشیه رانده شدگان و تحقیر شدگان می خواهیم این درد مشترک را که هرگز جدا جدا درمان نخواهد شد‌ با همبستگی ملی و ایفای مسئولیت ملی چاره کنند.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
«جنبش راه سوم -راه نجات ایران»
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی
فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۹/۱۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate