بیانیه شماره ۴۹

بیانیه شماره ۴۹
پیامی به دانشجویان

می خواستیم روز دانشجو را به جویندگان دانش و پویندگان راه« عزت »و «شرف» و «آزادگی» شادباش گوییم اما قلم نچرخید !! گویی که قلم میراث داران جنبشی که با خون آن سه دانشجو که در پای ریچارد نیکسون قربانی شدند تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت ملی را اگر نه سرکوب ، دست کم محکوم نمایند ، میراث داران توانمند و به حقی نیافته !!!
جنبشی که با همتای فرانسوی اش که در ماه می ۱۹۶۸ قهرمان ملی آن کشور یعنی ژنرال دو گل را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد رقابت مینمود ناگهان از مسیر طبیعی خود خارج گردید و آتشبیار معرکه خمینی شد و سپس در اقدامی غیر قابل دفاع با اشغال سفارت از پله های قدرت بالا رفت و در مقطعی نقش «پیاده نظام »اصلاح طلبانی را ایفا کرد که به قالیباف قاتل اجاز ه تیر دادند تا دانشجویان را بصورت« گازانبری »به خاک و خون بکشد ، و از ۱۸ تیر ۷۸ به محاق رفته و «تماشاگر بی عمل »سقوط ملک و ملت میباشد.

آری قلم نچرخید و علت آن هم فقط غم سرکوب نبود بلکه بدتر از آن تسلیم شدن در برابر «تحقیری »بود که به آنها تحمیل شد و چوب حراج به «هویت »«حریت »و «عزت »آنهازد.
از دانشجو که باید مجهز به سلاح «غیرت »و «خرد »پیشتاز «آزادیخواهی »و «عدالت طلبی »و «حق خواهی »باشد
«عذر مظلومیت »پذیرفته نخواهد بود زیرا مظلومیت نه تنها« فضیلت» نیست بلکه قابل نکوهش نیز میباشد.

امروز اگر دانشجو وضعیت «اضطراری کشور» را در یابد و «در عمل »در کنار معلمان ،کارگران کارمندان ،بازنشستگان، مالباختگان بانوان ،کشاورزان ،هنرمندان ،داغداران ،دادخواهان ،خانواده شهدا، زندانیان ،بسیجیان ،پاسداران اطلاعاتیان، انتظامیان ،ارتشیان ،به حاشیه رانده شدگان ،تحقیر شدگان ،آذریها ،کردها لرها ،بلوچها ،عربها ،بختیاریها ترکمنها ،مازندرانیها ،گیلکها ،قشقاییها فارسها وهم اکنون در کنار اصفهانیهای سلحشور «اتحادی »برای «اعتصابات »را محقق کنند تا در پرتو «همبستگی ملی »به ایفای «مسئولیت ملی »خود بپردازد و از این رهگذر نه تنها «هویت» و «حریت» و «عزت »خود را باز یابد بلکه «نقش پیشتاز »خود در نجات ملت و کشور از سلطه فرقه های تبهکار و مافیایی حاکم بر ایران ایفا نماید تا به رهبر خائن و غیرقانونی که با مهندسی انتصابات به «اراده ملت »دهنکجی و به «شعور »آنها توهین نموده و علیرغم رفراندوم« نه بزرگ به جمهوری ولایت مطلقه» یک قاتل ۶ کلاسی را به مردم تحمیل و اعتراض کاملا «مسالمت آمیز »و «متمدنانه »مردم سلحشور اصفهان را به خاک و خون کشیده و شمشیر را علیه ملت از رو بسته درسی تاریخی بدهد و« بازی خائنانه »وی را با تداوم مبارزه از طریق «اتحاد و اعتصاب »بر هم زند شایسته شادباش و آفرین خواهد بود.
همانطور که پیشتر گفته ایم روز دانشجو میتواند به میعاد شما و ملت برای برانداختن نظام جور و جهل و فساد و آغاز رنسانس دانشجویی و ملت غارت شده ایران شناخته و ثبت تاریخ شود.

درود بر رنسانس دانشجویی
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم -راه نجات ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی
فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۹/۱۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate