بیانیه شماره ۵۰

بیانیه شماره ۵۰

مردم سلحشور و شریف اصفهان

اعتصابات و اعتراضات مسالمت آمیز و متمدنانه شما که با استراتژی مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک عملیاتی نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی و ملی پیشنهادی ما همخوانی کامل دارد و استمرار و ادامه اعتراضات شما نیز منطبق با اصل بهره برداری از پیروزی و نشانه خرد و تدبیر شما میباشد را الگوی مناسب برای دوران گذار تا سقوط جمهوری جور و جهل و فساد میدانیم و ضمن اعلام حمایت کامل از آن از کلیه هم میهنان گرامی میخواهیم به شما مردم شجاع بپیوندند واز فراخوان شما برای روز
جمعه ۱۹ آذر پشتیبانی و حمایت مینماییم.

سلام بر اصفهان
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم-راه نجات ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی
فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۹/۱۷

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate