بیانیه شماره ۵۱

بیانیه شماره ۵۱

گرچه دیر آمد معلم لیک نیکو آمده

درود بیکران بر معلمین این آموزگاران شرف ،آگاهی ،شجاعت ،حق طلبی عدالت خواهی ،میهن دوستی و آزادی خواهی.
اینک معلمین ما که مسئولیت علمی اخلاقی ،ملی و انسانی خویش به عنوان پیشتازان هدایت جامعه را باز شناخته و شجاعانه و متحدانه به میدان آمده اند تا هم الگوی« اتحاد» برای «مبارزات پراکنده »اقشار مختلف کشور باشند و هم وسعت و عمق وضعیت فاجعه بار کنونی که نتیجه« حکمرانی نابخردانه و مستبدانه» فرقه تبهکار است را نشان دهند به فال نیک گرفته ،مبارزات «خشونت پرهیز »آنان از طریق «اعتصابات و نافرمانی مدنی» که مورد تاکید جنبش ما بوده و میباشد در حالیکه جریانهایی بر طبل «مبارزه مسلحانه» میکوبند و جریانهایی با غلو در قدرت سرکوب رژیم و ناچیز پنداشتن قدرت ملت و نفی و تقبیح انقلاب ،در عین تایید «عدم امکان اصلاح نظام» ،مردم را به «بی عملی »و تحمل وضعیت «خفت بار »کنونی فرا میخوانند که خواست حکام فاسد و غارتگر نیز میباشد،ما مبارزات آنها را ارج مینهیم و پشتیبانی و حمایت کامل از فراخوان اعتصابات ایشان را برای ۱۹ آذر اعلام نموده و چون« این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود» هم میهنان غارت شده را به پیوستن به کارزار مزبور دعوت مینماییم.

سلام بر معلم
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم -راه نجات ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۹/۱۸

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate