بیانیه شماره ۵۲

بیانیه شماره ۵۲

ملت غارت شده ایران

جغرافیای فرهنگی ایران بسیار گسترده تر از جغرافیای سیاسی آن است که دست کم از سمرقند تا قونیه و از هندوستان تا دارالسلام پرتوافکن می باشد و در چنین گستره ای تنوع و‌گوناگونی فرهنگی پدیده ای کاملا طبیعی است.
از رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی تا مولوی رومی، از شهریار آذری تا سعدی و حافظ شیرازی …..همچون گلستانی از گلها با رنگ و بوهای معطر متنوع ، همزیستی حیرت انگیز مان را در هویت ملی ارتقا بخشیده است و ما نه تنها این تنوع فرهنگی را رد نمی کنیم بلکه آن را عامل رشد و تقویت همبستگی ملی میدانیم.
زبان، موسیقی ،رسوم و عادات متفاوت میتواند همراه زبان مشترک فارسی و موسیقی اصیل ایرانی به پویایی جامعه کمک نماید بنابر این زمزمه های منع نامگذاری های محلی و قومی بر موسسات و واحدهای صنفی را اگرچه مورد تکذیب مقامات قرار گرفته زمزمه های شوم اختلاف افکنانه ارزیابی کرده آن را محکوم میکنیم.
در سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
جنبش ما با تاکید بر رعایت آن به عنوان اصل تفکیک ناپذیر حکومت و قانون اساسی آینده صرفنظر از تعلقات قومی ،مذهبی ،جنسیتی سیاسی، نژادی و غیره کلیه ایرانیان را دارای حقوق شهروندی برابر میشناسد و در سایه شعار یک پرچم ،یک کشور ،یک ملت و یک دولت با رعایت اصل «عدم تمرکز» به معنی «توزیع عادلانه جغرافیایی و انسانی قدرت و ثروت »شکوفایی فرهنگی و زبانی کلیه مناطق ایران را همراه با فرهنگ و زبان مشترک فارسی مغتنم می شماریم.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم – راه نجات ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
قاسم شعله سعدی فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۹/۱۹

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate