پنجره ای رو به خانه پدری با دکتر قاسم شعله سعدى

گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر خواهیم نشست.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate