اعتراضات دوباره معلمان به دیکتاتوری خامنه ای

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate