بیانیه شماره ۵۸

بیانیه شماره ۵۸

میلاد پیامبر صلح و دوستی ،عیسی مسیح را به پیروان آن حضرت بویژه هم میهنان مسیحی تهنیت میگوییم.
و بر پیام صلح و دوستی به جهان که در سرلوحه سیاستهای ما قرار دارد تاکید می ورزیم .
امید است در راستای مبارزات خشونت پرهیز متکی به هماورد پیروان همه مذاهب و اقوام ایرانی هر چه زودتر شاهد پیروزی قیام ملت غارت شده بر نظام جور و جهل و فساد و تقویت همزیستی دیر پای همه ایرانیان و تحقق صلح و دوستی در منطقه و جهان باشیم.

جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبشوحدت ملی ایرانیان
فریبرز صارمی
جنبش فراگیر ملی ایران
۱۴۰۰/۱۰/۳

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate