بیانیه شماره ۵۹

بیانیه شماره ۵۹

دیزموند توتو کشیش آزاده و مبارزی که پا به پای نلسون ماندلا و کنگره ملی افریقای جنوبی علیه آپارتاید و استبداد مبارزه کرد ،امروز با تحسین جهانیان به خاک سپرده شد ولی آزادگی او برای همیشه راهنمای مبارزین آزادیخواه در جهان خواهد بود. همانطور که ژان پل ۲ رهبر کاتولیک های عالم نقشی ستودنی در انقلاب لهستان ایفا کرد که آغازی تعیین کننده در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بلوک شرق داشت .
در مقابل روحانیت شیعه که ادعای استقلال و عدالت طلبی داشت و تبلیغ میکرد که خداوند از آنها پیمان گرفته که مدافع مظلوم و خصم ظالم باشند و بزرگترین جهاد را گفتن کلمه حق در برابر حاکم جائر می دانستند ،آنچه را هم که دکتر علی شریعتی برای آنان رشته بود طی ۴۳ سال دیکتاتوری و بی غیرتی در مقابل آن پنبه کردند .
آری اگر حافظه ما اشتباه نکند شریعتی خامنه ای را مصداق «عالم علوی »معرفی کرد و این به اصطلاح عالم علوی در عمل روی یزید و حجاج بن یوسف را سپید نمود . شریعتی گفت پای «قراردادهای استعماری »امضای «آخوندهای نجف »رفته را نمیتوان یافت ولی فراوان امضای «فرنگ رفته ها» قابل روئیت است!!!گویانمیدانست که ننگین ترین قراردادها یعنی ترکمنچای و گلستان نتیجه شکست در جنگ با روسها بود که آخوند احمقی بنام سید محمد مجاهد ، شاه احمق تر از خود یعنی فتحعلیشاه را به امید «امدادهای غیبی »به آن ترغیب نمود و نیز شاید شریعتی توجه نداشت که آخوندها قدرت رسمی نداشته اند که بتوانند قراردادها را امضا کنند و الا طی ۴۳ سال گذشته که قدرت را در ایران غصب کرده اند ننگین ترین معاهدات را امضا نموده اند ، از قراداد الجزائر که نتیجه اشغال سفارت امریکا توسط اصلاح طلبان و تایید این اشغالگری توسط خمینی بود تا قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که زهر آن به حیات خمینی پایان داد و تا برجام که بنا به اظهار رهبر غیر قانونی و خائن «در اول فروردین ۱۳۹۵ در مشهد» که آنرا «زیان محض »خواند و تا کنوانسیون دریای خزر که سهم «پنجاه در صدی ایران» متکی به معاهده های «۱۹۲۱ و۱۹۴۰ »بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که کاهش آن به«۱۱ یا ۱۳ »درصد حتی روسها را شگفت زده کرد و تا قرارداد همکاریهای ۲۵ ساله با چین و قراردادهای مشابه با دیگران!!!! و اکنون بخاطر سیاستهای احمقانه «ولایت مطلقه» ،جهان آخوندهای حاکم بر ایران را بالای گردنه برده اند و میخواهند آنها را مجبور به «نرمش قهرمانانه !!!!» دیگری کنند و یااز گردنه پرتشان کند!!!!!!!…….. که در هر حال تاوان آن را ملت غارت شده ایران خواهند پرداخت.

در این میان نقش علمای اعلام و مراجع عظام یعنی «گردن کلفتهای مفت خور »بیش از دیگران قابل تامل میباشد بخصوص اگر با رهبران دیگر مذاهب مانند «دیزموند توتو »و« ژان پل ۲ »مقایسه شوند که نقشی مهم در مبارزات آزادیبخش ایفا نمودند و این در حالیست که آنها حتی ادعاهای آخوند های شیعه را هم نداشتند اما چنان نقشی ایفا کردند که تحسین جهان را برانگیخت.

آری ما مراجع و آخوندهایی داریم که چون فروخته شده اند اینهمه ستم را میبینند ولی سکوت میکنند البته نرخ آنها متفاوت است قیمت یکی ۴۰ ملیون تومان بوده که خامنه ای به بهانه تامین هزینه چاپ کتاب او پرداخته ،قیمت دیگری بنا به ادعای رامسفلد وزیر دفاع اسبق امریکا۲۰۰ ملیون دلار بوده ،سومی به جرم کلاهبرداری به حبس قطعی محکوم شده،دیگری دستی به شکر دارد ، پاره ای در سنگ مرمر فعالیت مینماید ،بعضی دستشان به خون آغشته است که فتوای قتل داده اند و…….
بعضی ها هم حساسیتشان از چهار تا نخ موی بانوان فراتر نمیرود و پاره ای چنان نسبت به بند شلوارشان بی اختیار هستند که با عکس پروفایل واتسآپ هم اختیار از دست میدهند!!!!!
ما که به مراجع و علمای اعلام امیدی نداشتیم ولی تصور میکردیم طلبه های جوان کاری کنند ولی گویا بیت المال معجزه کرده و چرای مزرع سبز بیت المال غیرت را از آنها گرفته بنابر این انتظار از طلبه های جوان هم برای اعتراض به جنایات و غارتگریها و سرکوب مردم توسط رهبر غیر قانونی و خائن خیال خام خواهد بود هرچند صدای پای انقلاب گوش آسمان را کر نموده است.

اینکه آخوندها خود را فروخته اند امر خارقی نمیباشد ولی در شگفت از این هستیم که چگونه جوانان وطن آنها را افشا نمیکنند و ملت چگونه آنها را تحمل میکنند.
بهر حال حتی طبق آموزه های دینی سقوط جمهوری جور و جهل و فساد قطعی و استقرار رژیمی عرفی ،سکولار ،دموکراتیک ،مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر ،پیام صلح و دوستی به جهان و بازگشت به هویت ملی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم- راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبش وحدت ملی ایرانیان
فریبرز صارمی
جبهه فراگیر ملی ایران
۱۴۰۰/۱۰/۱۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate