قاسم شعله سعدی فقط یک قیام ملی در ایران می‌تواند از خطر جنگ جلوگیری‌ کند


دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate