قاسم شعله سعدی : فقط یک قیام ملی در ایران می‌تواند از خطر جنگ جلوگیری‌ کندقاسم شعله‌سعدی : جهان و منطقه هرگز خطر و تهدید دائمی حکومت ایران را به رسمیت نخواهند شناخت. در ایران با دو مشکل روبرو هستیم : اولی وجود یک دولت ابله است که اغلب مسئولانش را سرداران فاسد سپاهی تشکیل می دهند و دومی تصور وارونه خامنه‌ای از قدرت و کارآیی نیروهای نظامی در سرکوب مردم معترض ایران است. در چنین وضعیتی درگیری حکومت ایران در هر گونه جنگی در منطقه شکست قطعی آن را در پی خواهد داشت. تنها راه خروج از این بن بست و پیشگیری از وقوع جنگ، قیام مردم ایران برای گذار به یک دموکراسی سکولار است.  

🔔 کانال ما را مشترک شوید:
https://rfi.my/YTfa

🌍 از رویدادهای جهان آگاه شوید:
https://www.rfi.fr/fa/

در فیسبوک همپیوند ما شوید:
https://rfi.my/FBfa

در توئیتر ما را دنبال کنید:
https://rfi.my/TWfa

از رویدادهای جهان با گزارش‌های تصویری آگاه شوید:
https://rfi.my/IGfa

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate