بیانیه شماره ۶۳

بیانیه شماره ۶۳

اعلامیه نظامی

۱- نظر به اینکه طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی ارتش ایران باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد که در راستای وصف مکتبی ملزم به دفاع از مظلوم و مبارزه باظالم و با عنایت به وصف مردمی باید پشتیبان ملت باشد و در راستای مسئولیت ملی ،اخلاقی و انسانی عهده دار ماموریت های مشابه میباشد و سرهنگ هولاکو‌ احمدیان به همراه پرسنل تحت امر خود از اجرای فرمان ضد مکتبی و غیر قانونی و ضد مردمی مقابله با مردم ستمدیده و بپاخاسته اصفهان سرپیچی نموده است.

۲- نظر به اینکه سرلشکر سیاری رشادتهای بسیار نشان داده است

۳- نظر به اینکه سرهنگ سپاه جعفر علیزاده در نواختن سیلی به صورت سردار خرم عضو دولت نظامی غیر قانونی در مراسم رسمی معارفه وی به عنوان استاندار نظامی در راستای اصل ۱۵۰ قانون اساسی که مصداق پاسداری از دستآوردهای انقلاب تلقی میشود اقدام شجاعانه نموده است.

به پیشنهاد شاخه نظامی جنبش و با استجازه از ملت بزرگ ایران و به پاس رشادت های ایشان و ایفای مسئولیت های قانونی، مکتبی، مردمی ، اخلاقی، ملی ،انسانی ، انقلابی و بمنظور تشویق دیگر فرماندهان و پرسنل شریف و شجاع و مردمی نیروهای مسلح ملی ایران به صورت نمادین ، نامبردگان را به شرح زیر به ارتقای درجه و دریافت نشان افتخار ملی مفتخر مینماییم بدیهی ست بعد از پیروزی قیام ملت ایران آثار حقوقی واقعی ارتقای درجه ونشان از تاریخ امروز محاسبه و اعمال خواهد شد :

۱- سرلشکر سیاری به درجه سپهبدی
و نشان افتخار ملی

۲- سرهنگ هولاکو احمدیان به درجه سرتیپی و نشان افتخار ملی

۳- سرهنگ پاسدار جعفر علیزاده به درجه سرتیپی و نشان افتخار ملی

۴- پرسنل تحت امر سرتیپ هولاکو احمدیان یک درجه ارتقا و نشان افتخار ملی

درود بر نیروهای مسلح ملی ایران

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم -راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبش وحدت ملی ایرانیان
فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate