بیانیه شماره ۶۴

بیانیه شماره ۶۴

اطلاعیه برای تنویر افکار عمومی

ملت غارت شده ایران استحضار دارید که اندیشه راه سوم-راه نجات ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ مقارن با ایام بزرگداشت کورش کبیر منتشر گردید و با سرعتی شگفت آور مورد اقبال شما ملت بزرگ قرار گرفت و در قالب جنبشی فراگیر و پیشتاز ایفای مسئولیت میکند.
طراح این اندیشه و بنیانگذار جنبش راه سوم-راه نجات ایران که خود را سرباز کوچک شما ملت بزرگ میشناسد و هیچ ادعایی بیش از آن نداشته و نخواهد داشت در این اندیشه که برنامه ای برای عبور از جمهوری اسلامی می باشد و شامل سه مرحله :
۱- دوران گذار

۲- استقرار رژیمی آزاد ،عرفی، سکولار دموکراتیک ،مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیام صلح و دوستی به جهان و بازگشت به هویت ملی

۳- استحکام سیستم سکولار دموکراتیک آینده …که برای جلوگیری از بازگشت استبداد و دیکتاتوری می باشد .

استراتژی مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی و ملی را پیشنهاد کرده است.

چند نفر از افرادی که ادعای همکاری با این جنبش داشتند و با عنوان شورای هماهنگی اندیشه راه سوم و تحت لگوی آن حضور داشتند اخیرا خواهان تغییراتی در خط مشی و بعضی شاخص ها و نحوه کار آن بودند ولی خواسته آنها مورد موافقت قرار نگرفت و قرار بر آن شد که خارج از اندیشه و جنبش راه سوم -راه نجات ایران و ساز و کارهای آن به فعالیت خود ادامه دهند ولی متاسفانه فقط با افزودن واژه «و ازادی کشور » به آن و استفاده غیر قانونی از آرم و لگوی این اندیشه و جنبش اقدام مینمایند .
بنا بر این به استحضار شما ملت غارت شده ایران میرسانیم که شورای هماهنگی اندیشه راه سوم – راه نجات و ازادی کشور هیچ ارتباط و نسبتی با جنبش و اندیشه راه سوم-راه نجات ایران که توسط سرباز کوچک شما ملت بزرگ ایران ارائه و بنیانگذاری گردیده ندارد.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازیم جنبش های راه سوم -راه نجات ایران و جنبش وحدت ملی ایرانیان همچون گذشته با اتحاد خود برای آزادی ایران به مبارزه ادامه خواهند داد.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبش وحدت ملی ایرانیان
فریبرز صارمی
۱۴۰۰/۱۰/۲۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate