**پیام ویژه** ۶۷

پیام ویژه به
ملت غارت شده ایران

بارها نسبت به «فروپاشی کشور »و ضرورت «انتخابی تاریخی و تاریخ ساز »در راستای ایفای «مسئولیت ملی »هشدار داده بودیم اما فریادهایمان شنیده نشد و امروز می بینید که چه از منظر داخلی و چه از نگاه بین المللی «ناقوس فاجعه »به صدا در آمده است و رهبر غیر قانونی و خائن همچون شاهان قاجار «چوب حراج به حاکمیت ملی »زده و مراحل «واگذاری حاکمیت و مالکیت »شما را به بیگانگان نهایی میکند.
او از پیش با کتمان ویروس کرونا و کشیدن بخشی از مردم پای صندوق های رای به قیمت کشتار آنها مجلسی «مفلوک و سرسپرده »را به ریاست قاتل دانشجویانمان تدارک دیده بود و با مهندسی و تقلب در انتخابات، قاتلی ۶کلاسی عضو کمیته مرگ را در جایگاه ریاست جمهوری نشاند و «دولتی نظامی »مرکب از سرداران فاسد سپاه تشکیل داد تا به خیانتهای خود در فروش مملکت «جلوه قانونی »دهد.
بیگانگان که تزلزل جمهوری اسلامی و تنفر و انزجار مردم از رهبر نامشروع را رصد کرده اند و او را چون «گاوی شیر ده »یافته اند با اشتهایی وصف ناشدنی کمر به غارت کشور بسته اند.

ماکه دستی در سیاست داریم و میدانیم برای پیشبرد مبارزه باید با «قدرتهای تاثیرگذار خارجی تعامل »داشته باشیم و میدانیم مواضع «ملی و میهنی »ما آنها را آزرده خواهد کرد و در نتیجه نه تنها کمکی به مبارزات ما نمیکنند بلکه تلاش به حذف ما خواهند نمود اما حاضر نیستیم بجز وعده تعامل بر اساس «منافع ملی مشترک »و «احترام متقابل» و از «موضع کاملا برابر »پس از سقوط حکومت استبدادی به آنها بدهیم و بهمین دلیل در رسانه های کثیرالمخاطب آنها اثری از حضور ما بچشم نمیخورد . ولی به عهدی که با شما بسته ایم که تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال کشور مبارزه کنیم وفا خواهیم کردو در این وضعیت فاجعه بار برای نجات کشور« دست یاری بسوی شما دراز »میکنیم و یادآور می شویم :

شما میدانید که ۱۷ منطقه از کشور عزیز که جدا و به روسها واگذار شد هرگز یک وجب از آن رانتوانستیم پس بگیریم، اگر چه واگذاری این مناطق ظاهرا بموجب قراردادهای «ترکمنچای و گلستان »رخ داد ولی واقعیت این است که آخوند احمق حاج محمد مجاهد فتحعلیشاه احمقتر از خود را با وعده «امدادهای غیبی» به جنگ با روسها هدایت کرد و نتیجه شکست در آنها منجر به از دست دادن ۱۷ منطقه از میهن گردید ، امروز فاجعه از آنهم دردناکتر است زیرا رهبر خائن «بدون جنگ » !!!! مملکت را به بیگانگان واگذار میکند و مرتکب چنان جنایت و خیانتی می شود.
گویی که داستان «اشغال شمال و جنوب کشور توسط روس و انگلیس »در حال تکرار شدن است البته با ۲ تفاوت :
اول اینکه این واگذاری در زمان «جنگ » نیست و دوم اینکه جای «انگلیس باچین» عوض شده است.

🔴 آیا ملت ما میداند که چین در هر کشوری که خیمه زد در آنجا ماندگار شده است؟؟؟!!!

🔴 آیا ملت ما میداند که یکی از اهداف رهبر خائن از واگذاری کشور به چین استفاده از تکنولوژی چینی برای اخلال در شبکه های اجتماعی و مجازی می باشد که در فقدان خبر رسانی بین المللی و ‌داخلی با خیالی راحت ملت را سرکوب و با تکمیل طرح به اصطلاح صیانت از فضای مجازی به کشتار شما دست زند؟؟؟؟!!!!!!

🔴 آیا ملت ما میداند کاهش داوطلبانه سهم ۵۰ در صدی ایران به ۱۱ یا ۱۳ در صد از دریای خزر که متکی به معاهده های ۱۹۴۰ و۱۹۲۱ بوده بنا به اعتراف رجب صفروف روسی رییس موسسه مطالعات ایران و روسیه معاصر حتی موجب شگفتی روسها شد؟؟؟!!!
⭕️ و آیا عملا شعار « میجنگیم میمیریم » خزر را پس میگیریم منجر به نتیجه ای شده است!!!!؟؟؟
⭕️ آیا ملت ما میداند بنا به اعتراف رجب صفروف روسی قرادادنیروگاه بوشهر «صنعت هسته ای روسیه را نجات »داد!!!؟؟؟

🔴 آیا ملت ما اظهارات وزیر سابق خارجه در مورد مدیریت قاسم سلیمانی توسط روسها را شنیده است؟؟؟!!!

🔴 آیا ملت ما میداند چه «سرو سری »بین قاتل ۶ کلاسی و پوتین بوده که بنا به آنچه در شبکه های اجتماعی منتشر شد رییس جمهور «تاتارستان به عنوان نماینده پوتین» با این عضو کمیته مرگ
ملاقات کرده بود !!؟؟؟

🔴 آیا این دیدارها یاد آور دیدار محمد جواد لاریجانی با نیک براون انگلیسی نیست!!!؟؟؟
آیا سفر این قاتل ۶ کلاسی به مسکو هدفی جز واگذاری بخشی از کشور به روسها و تجدید روابط «ارباب و رعیتی »دارد؟؟؟!!!

⭕️ اینک «سوال مهم »این نیست ، که چرا قدرتهای بیگانه کمر به غارت ایران بسته اند زیرا رهبران آنها بر خلاف رهبر غیر قانونی و خائن جمهوری اسلامی برای تامین منافع کشورشان تلاش میکنند و اگر گاو شیر دهی را پیداکنند وقت را مغتنم می شمارند .

⭕️ سوال «بسیار مهم »حتی این نیست که چرا ، رهبر غیر قانونی و خائن مبادرت به «فروش کشور» می کند زیرا او خود را در بن بست میبیند و برای ادامه چند صباح حکومت ننگینش حاضر است کشور را به بیگانگان دهد.

🔴 «پرسش اصلی »این است که چرا «ملت با غیرت و باهوش »ایران با «سکوت و بی تفاوتی» خود اجازه میدهد که رهبر غیر قانونی و خائن به خیانتهای خویش ادامه دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

🔴 آیا زمان آن نرسیده که ملت باغیرت و با هوش کمر همت ببندد و با قیامی سراسری کار را تمام کند!!!!؟؟؟

⭕️ آیا اعتراضات معلمین ما فقط برای همسانسازی و رتبه بندی است و مسئولیتی برای نجات کشور و ملت ندارند؟؟؟؟؟!!!
آیا «کشور در آستانه فروپاشی» نیست!؟؟؟!!!

⭕️آیا ملت با غیرت و باهوش ضرورت اتخاذ یک «تصمیم تاریخی »را درک میکند!؟؟؟!!تا «مسئولیت ملی »خویش را ایفانماید!!؟؟؟

اگر «به ایران می اندیشید »و
اگر میخواهید« مسئولیت ملی» خود را ایفا کنید برای «قیامی سراسری و ملی »
همین «امروز »بپاخیزید «فردا» دیر است.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبش وحدت ملی ایرانیان
فریبرز صارمی
جبهه فراگیر ملی ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate