پیام شماره ۷۱

پیام شماره ۷۱
هشدار به ملت ایران

ملت غارت شده ایران

این سرباز کوچک شما ملت بزرگ و غارت شده ایران به کرات فریاد زده که : کشور در «آستانه فروپاشی» و شما ملت غارت شده در معرض یک «انتخاب تاریخی» قرار گرفته اید اما گوش شنوایی نبود و متاسفانه نشانه های فروپاشی هر روز گسترده تر و نمایان تر گردیده و ما کماکان در «خواب غفلت و بی عملی »بسر می بریم.
اجازه فرمایید امروز بی پرده و صریح در مورد «چهار جبهه» با شما سخن گویم شاید بخود آیید:

الف – : حکومت

جبهه حکومت جور و جهل و فساد به کارگردانی مهندس علی خامنه ای رهبر غیر قانونی و خائن که حداقل از دو سال پیش تشخیص داد که حکومت ننگینش «صرفا و منحصرا » از طریق «سرکوب » قابل دوام است و برنامه ای دقیق در این راستا طراحی نمود از جمله :
۱- با کتمان ویروس کشنده کرونا بجای اطلاع رسانی و برقراری قرنطینه بخشی از مردم را بپای صندوقهای رای آورد و با تقلب و مهندسی انتصابات مجلس ،پارلمانی از مزدوران و سرسپردگان خود به ریاست قاتل دانشجویان تشکیل داد که اولین موضع آنها «اطاعت از دستورات رهبر» غیر قانونی و خائن بود و اینک در راستای این سرسپردگی طرح «به اصطلاح صیانت »از فضای مجازی را تصویب تا با مسدود کردن راه اطلاع رسانی شرایط خفقان آور را در کشور ایجاد نمایند تا «بی سرو صدا» دست به قتل عامهایی از نوع دهه ۱۳۶۰ و آبانماه ۱۳۹۸ و دیمان ۱۳۹۶ و کشتار ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ بزنند .

۲- با تقلب و مهندسی انتصابات ریاست جمهوری قاتلی ۶ کلاسی عضو کمیته مرگ را علیرغم تبدیل آن به رفراندوم «نه به جمهوری جور و جهل و فساد »به شما ملت غارت شده تحمیل و دولتی نظامی از سرداران فاسد سپاه تشکیل تا با بستن شمشیر از رو شما را بر اساس دکترین «النصر بالرعب »مرعوب و تسلیم نماید. و آرایشی کاملا نظامی بر قرار نمود که هماهنگی کامل قوه مقننه و مجریه را تضمین نماید.
۳- در راس قوه قضاییه نیز سرکوبگری را نشاند و این قوه را بیش از گذشته به ابزاری برای سرکوب قضایی مردم تبدیل نمود.
۴- با حمایت کامل از ارگانهای سرکوب مانند شورای نگهبان و سرداران فاسد سپاه و سیستم فاسد قضایی به آنها برای هر نوع خیانت و جنایت سفید امضا داد تا آنجا که در بحبوحه شوک فساد بزرگ مالی سپاه بجای تاکید بر پیگرد مفسدین غارتگر بیشرمانه به دفاع از آنها برخاست.

ب- : جامعه جهانی

قدرتهای خارجی
بخشی از مردم غارت شده ما در عین دست و پا زدن در منجلاب جمهوری جور و جهل و فساد دل به ترامپ و جرج بوش و غیره بسته بودند غافل از اینکه اولا این حکومت ننگین موثرترین عامل برای تامین منافع آنها بوده زیرا در راستای ایران هراسی در منطقه شرایط را برای انعقاد قراردادهای ترلیون دلاری توسط کشورهای عربستان و غیره فراهم کرد و با سیاست غلط همزمان ضد اسراییلی و ضد عربی آنها را به اتحاد و همکاری با هم رساند و ثانیا مملکت را دودستی تقدیم چین و روسیه نموده است. و ثالثا کشور های متعدد از تحریم های علیه ایران به سودهای سرسام آور رسیده اند و بالاخره اولویت قدرتهای خارج کنترل برنامه هسته ای ایران بر باد ده خامنه ای میباشد و پس از این موارد تازه به دنبال منافع تجاری و اقتصادی کشورهای متبوع خودشان میباشند. آیا با ترک فضاحتبار امریکا از افغانستان و بی عملی غرب در برابر گردنکشی پوتین در اشغال اوکراین تکلیف ما با قدرتهای خارجی روشن نشده و آیا باز باید چشم امید به بیگانگان داشته باشیم؟

پ- مخالفین

اپوزیسیون
بجز سلطنت طلبان که ۴۳ سال پیش از قدرت برکنار شدند و طبیعی بود که از همان زمان علم مخالفت را بدست گیرند ولی حتی جنبش دانشجویی ۱۳۷۸ و جنبش سبز ۱۳۸۸ را نمیتوان جنبشهای بر انداز تلقی کرد هرچند که در جنبش سبز هم شعار های ساختار شکن سر داده شد و دست کم از دیماه ۱۳۹۶ با عبور از اصلاح طلبی که در فریاد رسای «اصلاح طلب – اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» طنین انداز شد قیام ملت اصل نظام را نشانه گرفت اما اپوزیسیون نتوانست هماهنگ با روند مبارزات ملت نقش راهبری خود را ایفا کند . شاه الهی ها که در آرزوی بازگشت رژیم سابق ، از همان چهل سال پیش دنبال شخصیتی هستند که بارها اعلام کرده که نه مسئولیت میپذیرد و نه طالب قدرت است و اخیرا هم جمهوریخواه شده است. تکلیف گروهی هم که در زمان جنگ به دشمن پیوست روشن است .
پاره ای هم از دولتهای عربستان و امریکا و غیره ارتزاق میکنند و حتی این واقعیت را انکار هم نمینمایند و تا کنون نسخه موثری برای نجات ملت و کشور ارائه نداده اند.
پاره ای شما را «به دست گرفتن تفنگ »برای برادر کشی ( زیرا پاسداران و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی نیز برادران و فرزندان همین ملت هستند)و مبارزه مسلحانه فرا می خوانند که تجربه ای شکست خورده میباشد .
جمعی با غلو در قدرت رژیم ،اعتقاد به بی قدرتی مردم دارند و علیرغم اذعان به غیر قابل اصلاح بودن نظام ، انقلاب را هم تقبیح میکنند که نتیجه این رویکرد تحمل خفت بار حکومت و «بی عملی »در مقابل آن است.
جمعی نیز علیرغم حضور گسترده معلمین و دیگر اقشار در صحنه و کف خیابان مردم را به پشت بامها و «بدست گرفتن قاشق و قابلمه» فرا می خوانند.

ت- مردم

جبهه ملت

این جبهه که بار اصلی را به دوش می کشد هم گرفتار بی اعتمادی و بد بینی نسبت به خود و اپوزیسیون است هم دچار تفرقه میباشد و به پیروزیهای جزیی و کوچک راضی شده و بسنده میکند و از ادامه مبارزه سر باز میزند تا کنون بجز چند مورد که در سطح قابل توجه حضور اعتراضی در گستره بزرگ ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور و در شمار میلیونی آنهم بدون راهبر را به نمایش گذاشته بیشتر به مبارزات جزیره جزیره و جدا جدا دست زده و به دلیل خرد و پراکنده بودن مبارزات ضمن عدم موفقیت هزینه های بسیار متحمل شده است از طرفی انتظار دارد که اپوزیسیون کار را تمام کند در حالیکه اپوزیسیون تازه اگر اصیل و با ظرفیت و اعتبار هم باشد وظیفه مشخص هدایت مبارزه را به عهده دارد و این مردم هستند که همانطور که مصیبتهای ناشی از رژیم جور و جهل و فساد را تحمل میکنند به عنوان رزمندگان در میدان مبارزه باید کار را تمام کنند یعنی باید «وظایف راهبران قیام و وظایف مردم» تفکیک و مشخص شود.

ضمنا اقدام تجاوزکارانه پوتین در اشغال اوکراین این خطر را بما گوشزد میکند که «امروز اوکراین و فردا ایران » هرچند که پیشتر دریای خزر را از ما گرفته اند.
همچنین یادآوری میکند که از ارتشی که همه اعضایش شیر ولی فرمانده آن یک گوسفند است نباید ترسید و اگر اعضا همه گوسفند اما فرمانده آن شیر باشد خطر را باید جدی گرفت .همچنانکه پوتین همه رهبران کوتوله غرب را آچمز نموده است.

این فورمول در مورد اپوزیسیون و راهبری قیام ملت نیز صادق است و اگر ملت در گزینش راهبران با ظرفیت و توانمند برای هدایت قیام ملی دچار اشتباه شود شکست قیام ۱۳۸۸ تکرار خواهد شد.

چه باید کرد؟؟؟؟

تا اینجا روشن شد که راهبران بدون مردم راه بجایی نمی برند و قیام مردم بدون راهبران یا با راهبران ضعیف به سرنوشت قیام آن ها در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و۱۳۹۸ و نیز خرده قیام های خوزستان و اصفهان منجر خواهد شد.

اکنون که حکومت شمشیر را از رو بسته تا شما را قتل عام کند و بگوید «میکشیم» « ولو بلغ ما بلغ»و با تصویب طرح صیانت از فضای مجازی ،«بی خبری مرگبار» را حاکم تا «صدای قتل عام »شما هم بگوش کسی نرسد شما رابه قیام در چار چوب برنامه مبارزاتی «جنبش راه سوم- راه نجات ایران »که اگر چه توسط این سرباز کوچک تهیه ،ولی متعلق به شما ملت بزرگ و برای نجات شما و این مرز و بوم طراحی شده فرا میخوانم.

استراتژی

این جنبش استراتژی «مبارزه خشونت پرهیز »را برگزیده و صد البته که «دفاع مشروع »را که حتی میتواند به صورت «اقدام پیشدستانه »برای «پیشگیری »از حمله نیروهای سرکوبگر هم مورد عمل قرار گیرد را خشونت تلقی نمینماید .

تاکتیک

با توجه به «ورشکستگی مالی و اقتصادی »حکومت و در راستای «استراتژی مبارزه خشونت پرهیز »تاکتیک« نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی و ملی »در دستور کار این جنبش میباشد .

ضمنا با عنایت به « نا مشروع و غیر قانونی »بودن رهبر جمهوری جور وجهل و فساد که بر خلاف مقررات مندرج در اصول «پنجم و صدو هفتم و صدو نهم قانون اساسی» و از طریق خیانت رفسنجانی و خبرگان و در حالیکه علی خامنه ای علیرغم فقدان شرایط «قانونی و شرعی »که مورد« اقرار »خود او هم قرار گرفته جایگاه رهبری را غصب نموده است بنابر این رهبری علی خامنه ای «غیر قانونی و نامشروع »بوده و میباشد و طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی با ید «برکنار» شود و حتی «منعزل» میباشد و در نتیجه ، نهادهایی که مستقیم یا غیر مستقیم توسط او شکل گرفته نیز «غیر قانونی و نامشروع »میباشند از جمله شورای نگهبان و «مجلس و مصوبات آن »و شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری و دولت نظامی… و نیز با توجه به اصول ۱۴۴ قانون اساسی که ارتش ایران باید مکتبی و مردمی باشد و نیز طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی سپاه پاسداران با ید از دستآوردهای انقلاب که قرار بوده اسقلال و آزادی و کرامت انسانی و گسستن از خط دیکتاتوری و استبداد …. باشد نه تنها نیروهای مسلح نباید از فرامین سرکوب مردم اطاعت نمایند بلکه وظیفه قانونی و شرعی و اخلاقی و ملی دارند که در کنار ملت و در مقابل حکام غیر قانونی و نا مشروع قرار گیرند که در این صورت علاوه بر افتخار ملی و عفو عمومی در آینده از امتیازات مربوطه و احترام ملی برخوردار خواهند بود و در غیر این صورت علاوه بر استفاده ملت از
حق دفاع مشروع، مورد مواخذه و مجازات قرار خوهند گرفت.

ملت غارت شده برنامه « جنبش راه سوم- راه نجات ایران» میتواند به نجات شما و میهن عزیز منجر شود و خطرات و هزینه مبارزات شما را هم به حداقل ممکن کاهش میدهد مشروط بر اینکه از بی اعتمادی و بدبینی فاصله گرفته و اگر به صداقت و کارایی این جنبش و مسئولان و اعضایش که خود شما هستید باور دارید و به روش مبارزاتی آن ایمان دارید و تصمیم گرفته اید که برای اولین بار بدست پر توان خودتان و با رعایت برنامه و مدیریت این جنبش از شر جمهوری جور و جهل و فساد رها شویدشمارا به نافرمانی مدنی و اعتصابات عمومی سراسری و ملی از تاریخ شنبه ۱۴ اسفند فرا میخوانیم.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی

۱۴۰۰/۱۲/۴

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate