پیام ویژه ۷۲

page1image1275904page1image1265040page1image1264368

شماره ۷۲
پیام ویژه
ملت غارت شده ایران

امروز اوکراین ، فردا ایران ! ! ! ! 

بی عملی جهان آزاد در حفظ ساز و کارهای دوران جنگ سرد موجب سر بر آوردن دو پایگاه تروریسم ، یکی با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی یعنی سلف پوتین و دیگری به قدرت رساندن خمینی از طریق کنفرانس گوادلوپ گردید.

در دو دهه اخیر که کم و بیش مقارن جلوس پوتین بر تخت قدرت بود،جهان غرب به نحو ناکارآمدی انرژی خود را صرف رتق و فتق برنامه اتمی جمهوری اسلامی نمود که مبادا بمب خامنه ای غیر قانونی این سرسپرده پوتین ،تل آویو را نشانه گیرد و جنگ سوم جهانی را کلید بزند و از آنچه توسط ارباب او در مسکو میگذشت غافل ماند و حتی تجاوز پوتین به گرجستان و الحاق کریمه به روسیه هم غرب را از نیات مسکو آگاه نکرد و فقط در واپسین روزهایی که نزدیک به دویست هزار نظامی پوتین در مرز اوکراین مستقر شد رییس جمهور فرانسه که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده دارد در دیدار تحقیرآمیز خود از او خواست از تجاوز به اوکراین خودداری کند که یاد آور دیدارهای چمبرلین رییس دولت وقت انگلستان با هیتلر بود که از طریق خواهش و تمنا هیتلر را به عدم آغاز جنگ دلالت

میکرد.

امروز هنوز جهان آزاد به این درایت نرسیده که بجای چانه زدن با جمهوری جور و جهل و فساد برای کنترل برنامه هسته ای آن ، از مبارزات ملت غارت شده ایران حمایت کند تا با تشکیل حکومتی سکولار دموکراتیک در ایران نه تنها برنامه اتمی بلکه سیاستهای بی ثبات کننده آن با پیام صلح و دوستی به جهان که از ویژگیها و شاخصهای جنبش راه سوم -راه نجات ایران است جایگزین گردد.امروز هنوز اروپا نمیداند که فرمانده واقعی سپاه قدس پوتین میباشد و سلطه روسیه و چین بر ایران حتی امکان انتقال نفت و گاز این کشور و منطقه خلیج فارس به اروپا را در آینده تحت کنترل پوتین در خواهد آمد.

این سرباز کوچک شما ملت بزرگ بارها هشدار داده است که : کشور در آستانه فروپاشی و شما ملت غارت شده در معرض اتخاذ یک تصمیم تاریخی قرار گرفته اید اکنون میخواهم این هشدار را تکرار کنم و بگویم «امروز اوکراین و فردا ایران!!!!!» و بگویم آیا با توجه به زعامت پوتین بر سپاه قدس و

حکام خائن ایران آیا شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی یک حادثه سهوی بوده است ؟

آیا حمایت قاتل ۶ کلاسی عضو کمیته مرگ تحمیل شده بر شما از تجاوز پوتین به مردم اوکراین که همتباران ما میباشند را با سکوت خود تایید خواهید کرد؟؟!!

آیا زمان آن نرسیده که به ایران بیاندیشیم و اجازه ندهیم کسانیکه مجلس ما را به توپ بستند و روند دموکراسی کشورمان را در بیش از یک قرن با بن بست روبرو کردند و در اثنای جنگ دوم جهانی شمال کشورمان را اشغال کردند و جنوب آن را به انگلستان وانهادند از طریق ادامه حکومت خامنه ای غیر قانونی و خائن مملکت را به «ایرانستان »تبدیل نماید؟؟؟!!

جنبش راه سوم-راه نجات ایران که در راستای استراتژی مبارزه خشونت پرهیز خود درخواست نموده بود از تاریخ ۱۴ اسفند دست به اعتصابات عمومی ،سراسری و ملی و نافرمانی مدنی بزنیم با توجه به وضعیت بوجود آمده ، تجاوز وحشیانه نظامی به اوکراین را قاطعانه محکوم نموده و از ملت غارت شده متواضعانه درخواست مینماید اعتصابات ملی و نافرمانی مدنی را از ۱۴ اسفند با اعلام همبستگی با مردم اوکراین و اعلام انزجار از موضع طالبان حاکم بر ایران آغاز فرمایید.

سرفراز ملت ایران

پاینده ایران

جنبش راه سوم-راه نجات ایران

قاسم شعله سعدی

۸/۱۲/۱۴۰۰page2image18066192

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate