بیانیه ۷۳ در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن)

بیانیه ۷۳ در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن)

پیام حرکت به زنان ‌ایران
بجای
پیامهای کلیشه ای تبریک

درود بیکران به گرد آفرین های ایران زمین ، ما عادت کرده ایم به مناسبتهای بی مناسبت و بی مسمی و بدون توجه به آنچه بر سرمان آمده به یکدیگر تبریک گوییم .
روز وکیل مدافع به وکیل تهنیت میگوییم بی آنکه وکلا که باید گروه پیشرو جامعه باشندحتی مبارزه کافی برای حفظ استقلالی که دکتر مصدق برای آنها ایجاد کرده بود بعمل آورده باشند و آنها حتی در تامین مطالبات صنفی خود ناتوان بوده اند چه رسد به ایفا نقش سیاسی و اجتماعی که در این وضعیت اسفبار کشور از آنها انتظار میرود اما به ایشان تبریک میگوییم.

سالها روز معلم را تبریک گفتیم ولی از آنها نخواستیم مسئولیت علمی وملی واخلاقی خود را به عنوان قشر پیشتاز جامعه در مقابل انحرافات ایفا نمایند و امروز هم که بپا خاسته اند در کنار آنها نرفته ایم و آنها به تنهایی در حال مبارزه میباشند و حتی همه معلمان در این مبارزه شرکت نمیکنند.

روز کارگر بر همین منوال است ، کارگران هفت تپه چندین سال مشغول مبارزه هستندو ما به کمک آنها نرفتیم حتی همکارانشان در سایر بخشها و دیگر مناطق با آنها همراهی نکردند ولی روز اول ماه می در پیام تبریک به آنها از یکدیگر سبقت میگیریم.

در این میان وضع زنان از همه بدتر است تازه در این مورد علاوه بر روز جهانی زن یک روز دیگر هم برای زنان ایران نامگذاری کرده اند آنهم نه بمناسبت مبارزات ملی زنان میهنمان بلکه به مناسبت یک چهره مذهبی.

در سال ۱۳۴۲ مهمترین علت مخالفت خمینی با شاه اعطای ظاهری حق رای به زنان بود که خمینی آن را مغایر احکام قرآن میدانست و از آخوند ها در خواست کرد که در مقابل آن بایستند اما زنان ما که همچون مردانمان دچار ضعف حافظه تاریخی بودند در ۱۳۵۷ به دنبال او راه افتادند و او را به مثابه قهرمان آزادیخواهی و برابری خواه تا کره ماه بالا بردند.

امروز زنان میهنمان که در این وضع فاجعه بار ظلمی فراتر از ستمی که بر مردان میرود تحمل مینمایند علیرغم پیشتازی جنبش زنان هنوز در اول راه هستند و گرد آفرین های ما به تنهایی بار مبارزه را به دوش میکشند .
بلی گاه گاهی دختران خیابان انقلاب چنان شاهکاری رقم میزنند که رهبر غیر قانونی و خائن مجبور به موضعگیری نسبت به آن میشود تا آنجا که برداشتن شجاعانه روسری آنها را که پاشنه آشیل نظام اسلامی را نشانه گرفته اند را عملی حقیر انه خواند در حالی که میداند که تسخوانهای پوشیده نظام فاسد را میترکاند ،اما این مبارزه تعیین کننده در سطح کافی تداوم نیافت.
امروز شمار زندانیان سیاسی زنان ما با همتایانشان در مردان برابری میکند و گاهی پیامهای امثال گیتی پور فاضل ،نرگس محمدی و سهیلا حجاب همراه با پیام محمد نجفی و ارش کیخسروی از دل زندانها لرزه بر پایه های نظام جور و جهل و فساد میاندازد و زنان و مردان را به مبارزه ای سترگ فرا میخواند.

جنبش راه سوم -راه نجات ایران که در منشور خود به برابری حقوق زن و مرد پافشاری نموده و این حق طبیعی ، آنها را به رسمیت شناخته و حتی برای جبران ظلم مضاعف گذشته و اکنون ، به زنان سهم بیشتری در آینده برای آنها در نظر دارد تبریک روز جهانی زن را به زمانی موکول میکند که زنان شجاع ایران در کنار مردان شجاع کشورمان به وضع فاجعه بار مملکت پایان داده باشند و بدین امید همه گردآفرینهای امروز را فرا میخواند که با اتحاد دست در دست کاوه های زمان ،اولا در شناسایی و گزینش راهبرانی با ظرفیت و توانمند و از جنس مردم اقدام نمایند و مسئولیت هماهنگی مبارزاتشان را به آنها واگذار کنند و ثانیا در عرصه مبارزه با عمل برگزیدگان خود را یاری دهند در غیر اینصورت نباید به پیروزی امید داشته باشند.

این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

زنده باد جنبش زنان ایران

پیش به سوی حرکتی سرنوشت ساز

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم- راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate