اعتصابات ملی و نافرمانی مدنی تنها راه حل نجات ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate