اقای پرستویی شما سفیر صلح هستید یا حکومت؟ با دکتر شعله سعدی؟ – [همگرایی،استقلال، آزادی]


دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate