برنامه ۲۴۵ گفتگو با دکتر شعله سعدی از ایران.پاسخی بیک تحزیه طلب.داستان پناهندگی سربازان امریکاPowered by Restream https://restream.io/

شیروخورشید نیوز را از لینک زیرهمیاری نمایید
https://www.paypal.me/lionsunnews
شیروخورشید نیوزدریوتیوب
https://www.youtube.com/channel/UC8z52ZAawBQfBsH_voDKOlQ
شیروخورشید نیوزدرتویتر

شیروخورشید نیوزدرفیسبوک
https://www.facebook.com/shirokhorshidtv
شیروخورشید در تویچ بدون نیاز به فیلتر شکن
https://www.twitch.tv/lionandsunnews

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate