گفتار آقای شعله سعدی فعال و مدافع حقوق بشر و فراخوانی ایشان.ما نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم.
در این ودیو فایل صوتی گفتار جناب آقای شعله سعدی، وکیل ، مبارز و مدافع حقوق بشری را می شنوید.
اقای شعله سعدی یکی از وطن دوستان واقعی ما است که چندین بار در سیاه چال های حکومتی افتاده و از نابودی ایران بدست ملا های حاکم خواب و خوراک ندارد.
ما امیدواریم که مردم وطن پرست به فراخوان ایشان بپیوندند. و جمعیت های میلیونی را در روز ۱۴ مرداد شاهد باشیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate