پیام شماره ۷۷

پیام شماره ۷۷
اعلام همبستگی با جنبش دانشجویی ایران

نهال جنبش دانشجویی ایران که اندکی پیش از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با خون آن سه دانشجو که در پای نیکسون قربانی شدند کاشته و آبیاری شد طی هفتاد سال نشیب و فرازهای بسیاری را تجربه نموده است . گاهی پا به پای جنبش دانشجویی فرانسه که موجبات کناره گیری ژنرال دو گل را از قدرت فراهم کرد در ایران نقش آفرینی نموده و گاهی آن را به حاشیه برده اند.
آخرین بار در ۱۳۷۸ که با مجوز وزرای اصلاح طلب آموزش عالی و کشور رییس داروغه ها که اکنون علیرغم رسوایی «سیسمونی گیت» به پاس به خاک و خون کشیدن گازانبری دانشجویان به ریاست مجلس مفلوک و سرسپرده و بی خاصیت تکیه زده به محاقی ۲۲ ساله رفت و در این مدت نه تنها دانشگاه ها در غیاب جنبش اصیل دانشجویی به پادگان های نظامی -امنیتی تبدیل و به ورشکستگی علمی دچار و زیر چکمه های گزمه ها و عوامل آنها از نفس افتادند بلکه حاکمان غاصب با اغتنام از غیبت جنبش دانشجویی ،کل کشور را به پادگانی مخوف علیه ملت بدل نمودندو تا آنجا پیش رفتند که مجلسی مفلوک و سرسپرده برای فرمانبری و تصویب قراردادهای خفت بار و طرح صیانت از فضای مجازی به منظور انسداد اطلاع رسانی و در یک کلام ایجاد «خفقان» تشکیل و دولتی نظامی مرکب از سرداران فاسد سپاه از طریق مهندسی انتصابات ریاست جمهوری و تحمیل پخمه ای با ۶ کلاس سواد و البته با سابقه آدمکشی بوجود آورده و قوه قضاییه هم که علیرغم وجودبسیاری از قضات شریف از ابتدای حکومت جور و جهل و فساد به مثابه بازوی سرکوب عمل کرده است به رهبر غیر قانونی و نامشروع امکان داده تا شمشیر را با هدف ارعاب مردم از رو ببندد.

در آستانه تجدید حیات شکوهمند جنبش دانشجویی به همت دانشجویان سلحشور دانشگاه علم و صنعت رژیم درمانده و نامشروع به تصور باطل ارعاب و به عقب راندن دانشجویان که موتور محرکه قیام ملت ایران میباشند اقدام به صدور احکام سنگین ۳۲ سال زندان علیه دو دانشجوی نابغه نمود.
اگرچه جنبش دانشجویی طی دو دهه گذشته سهمگین ترین سرکوبها را تحمل نموده اما اینک با عزمی جزم و صلابتی درخور به تجدید حیات خویش همت بسته و میرود که با جبران غیبت ۲۲ ساله با نفس مسیحایی خود روحی تازه به کالبد قیام ملت ایران بدمد.

انتخاب این زمان نشان از پختگی و بلوغ جنبش دانشجویی ایران دارد که لحظه های خطیر کنونی که کشور در آستانه فروپاشی است و ملت را در معرض انتخابی تاریخی قرار داده به نیکی تشخیص داده است و اراده کرده تا نقش تعیین کننده خود در دفاع از شرف ملی و نجات ملک و ملت را در این وضعیت اضطراری ایفا نماید.

ضمن استقبال از تجدید حیات جنبش دانشجویی و تهنیت به پیشتازان آن یعنی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از کلیه دانشجویان کشور میخواهیم با پیوستن به یکدیگر از یکسو جنبش دانشجویی را در «هویتی سترگ و واحد »در سراسر کشور تقویت نمایند و از سوی دیگر از طریق اتحاد با دیگر جنبش ها و اقشار ملت در تقویت همبستگی ملی تلاش نمایند تا در برابر آرایش سرکوبگرانه رژیم جور و جهل و فساد ،آرایش متناسب نیروهای ملی محقق شود.

جنبش راه سوم – راه نجات ایران همبستگی خود را با جنبش دانشجویی ایران اعلام نموده و انتظار دارد این جنبش با صلابتی در خور مسئولیت ملی ،اخلاقی و انسانی خویش در قیام ملت ایران را ایفا نماید.

درود بر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
سلام بر جنبش دانشجویی کشور
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۱/۲/۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate