پیام شماره ۸۰

پیام شماره ۸۰
ملت غارت شده ایران
سخنی با شما
ای گرسنگان و ای تشنگان

۱- شما که بر روی اقیانوسی از نفت و گاز و دیگر منابع و در کشوری سرشار از ثروت نشسته ولی گرسنه اید!!!! و دو دریا در شمال و جنوب دارید اما تشنه اید !!!!!و ثروتتان یا غارت شده اما به امر
« رهبر مسلمین جهان نمیبایست قضیه را کش دهید» یا به سوریه و لبنان و یمن جزایز قمر… اهدا شده ، یا بخاطر سیاستهای رهبر غیر قانونی و خائن و دشمنی احمقانه او با دنیای آزاد ، تحت تحریمهای بین المللی قرار گرفته و یا بخاطر مدیریت «بی لیاقتان حاکم »تباه گردیده است.
۲- رهبر غیر قانونی و خائن که تنها راه بقای جمهوری جور و جهل و فساد رادر سرکوب تشخیص داده با تقلب و مهندسی انتصابات مجلسی مفلوک و سرسپرده به ریاست قاتل دانشجویان و رسوای «سیسمونی گیت »فراهم و با تحمیل پخمه ای ۶ کلاسی و قاتل ، دولتی نظامی مرکب از سرداران فاسد سپاه تشکیل و با استفاده ابزاری از قوه قضاییه ، آرایشی سرکوبگرانه را ایجاد نموده تا در راستای تئوری
«النصر بالرعب» شما را مرعوب نماید.
آیا شما مرعوب و به ذلت و خواری تسلیم میشوید؟ !!!!!!!
۳- آیا خود کمر همت میبندید و با بازگشت به هویت ملی متحد گشته و کاری میکنید کارستان ؟ یا در انتظار گروههای مرجع مانند وکلای دادگستری ،هنرمندان ،معلمین ،دانشجویان ،استادان و ورزشکاران ….مینشینید ؟
آیا نمیدانید وکلا حتی برای احقاق حقوق صنفی خود هم کاری نمیکنند؟
آیا نمیبینید که تعداد اندکی از معلمین اعتراض میکنند و بقول آن معلم آگاه و دلسوخته از بین ۱۰ معلم ۸ نفرشان جاسوسی نمیکنند؟ آیا نمیدانید از میان هنرمندان ما فقط گاه گاهی کسی مانند «ستار اورکی» پیدا میشود و بسیاری در گیر گرفتاریهایی از قبیل پدیده «می تو »هستند؟ آیا نمیدانید بسیاری از ورزشکاران ما با روحیه «پهلوانی و جوانمردی »فاصله گرفته اند؟ آیا به اساتیدی امید بسته اید که به «فضای پادگانی» دانشگاه ها عادت کرده اند ؟ آیا روی دانشجویانی حساب کرده اید که از ۲۲ سال در سکوت به سر میبرند؟
۴- آیا انتظار دارید برای نجات شما در خراسان جنبش «سربداران »زنده شود که توهین خان مغول را تحمل نکرد اما در مقابل چوب حراجی که علم الهدی به «غیرتشان »زده به نحوی که نشریه گاردین انگلیس هم از «بازار فحشا »در مشهد پرده بر میدارد سکوت میکنند ؟
۵-از سلحشوران آذربایجانی این پیشتازان تحولات تاریخ معاصر ایران هم حرکتی مشاهده نمی‌شود.
۶- تکلیف اپوزیسیون هم که روشن است آیا در انتظار نشسته اید که اپوزیسیون نامتحد شما را به وحدت برساند؟
۷-آیا نشسته اید که یک منجی از غیب یا از خارج شما را نجات دهد؟ از غیب که کسی نمیآید ، از خارج هم تجربه افغانستان و عراق و لیبی و غیره کافی و آموزنده نیست ؟
۸-آیا زمان آن نرسیده که از قیامهای شکست خورده خود از شیراز تا مشهد، از اراک تا اسلامشهر، از جنبش دانشجویی ۷۸ تا جنبش سبز ۸۸ ،از دیماه ۹۶ تا آبانماه ۹۸ ، از سراوان تا خوزستان و از اصفهان تا سرتاسر ایران عبرت بگیریم و درس بیاموزیم و اولا بخود بیاییم و «درد مزمن تفرقه »را از طریق «بازگشت »به «هویت ملی »غارت شده درمان و به «همبستگی ملی» برسیم و ثانیا راهبرانی توانمند و از جنس خود مردم را شناسایی کنیم و مسئولیت هماهنگی قیام را به آنها بسپاریم تا در پرتو «برنامه و مدیریت »از تکرار شکستهای گذشته جلوگیری کنیم ؟
آیا اکنون درستی هشدار های مکرر این سرباز کوچک خود که میگفت :
«کشور در آستانه فروپاشی و شما ملت بزرگ در معرض اتخاذ یک تصمیم تاریخی هستید » باور میکنید ؟
اکنون با توجه به سکوت خراسان و آذربایجان قیام را از شیراز ، اهواز، ایذه، بهبهان، سوسنگرد، کازرون و دلیران تنگستان آغاز نموده و با اتحاد ،مدیریت ،برنامه ،استمرار در مبارزه ،نظم و دیسیپلین پیش میبریم .
ما در کنار شماییم .

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
جنبش وحدت ایرانیان
فریبرز صارمی
۱۴۰۱/۲/۱۹

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate