بیانیه شماره ۸۱

بیانیه شماره ۸۱

پیام ویژه به

ملت غارت شده ایران

دست در دست هم به مهر
کشور خویش را کنیم آزاد

اکنون که مبارزات شما وارد مرحله «تعیین کننده »ای شده و رژیم جور و جهل و فساد علیرغم از رو بستن شمشیر در «ضعیفترین »موقعیت عمر ننگین خود قرار گرفته و فروغ «همبستگی ملی و اتحاد میهنی »تابیدن گرفته و میرود که مبارزات جدا جدا و جزیره جزیره و منقطع و بدون تداوم جای خود را به «اعتراضات ملی و سراسری و پیوسته »دهد و خوزستان «داغدار »برای چندمین بار همراه با لرستان قهرمان و چهارمحال و بختیاری سلحشور و فارس دلاور و اصفهان غیرتمند و غیره قیام نموده چند نکته را به استحضار میرسانیم:

۱- چون نظام جور و جهل و فساد در «ضعیفترین »موقعیت و شماملت بزرگ «قویتر و مصمم »تر از همیشه هستید امکان پیروزی مبارزات شما از هر زمان دیگری بیشتر میباشد بنابر این چنین« فرصتی »را نباید از دست داد و باید ضربه های کاری را بر پیکر بیجان آن وارد کنیم و این ممکن نیست مگر آنکه «خرد و غیرت ملی »را در هم آمیزیم.

۲-برای استحکام همبستگی ملی نیاز مبرم به بازگشت به «هویت ملی» و «فرهنگ فاخر ایرانی »یعنی فرهنگ «مهر و محبت ومروت و مدارا »میباشد تا بتوانیم دست در دست هم به مهر
کشور خویش را کنیم آزاد.

۳- تجارب قیامهای نا موفق گذشته نشان میدهد که برای پیروزی«، اتحاد در عمل ،برنامه ،مدیریت و راهبری »اجتناب ناپذیر است.

۴- مبارزه شما مبارزه ای «برحق و عادلانه »میباشد و نیازی به «خشونت »ندارد بلکه مبتنی بر استراتژی «خشونت پرهیز» و منطبق بر منش ،شخصیت و فرهنگ ایرانی شماست.بنابراین هوشیاری ودقت کافی برای جلوگیری از «انحراف »به سمت خشونت ضروری میباشد.

۵- بهترین تاکتیک عملیاتی «اعتصابات عمومی و سراسری و ملی »میباشد که همراه با «نافرمانی مدنی »سریعترین نتیجه و کم خطرترین شیوه مبارزه میباشد بنابراین از همه اقشار ملت اعم از کارمندان دولت و نهادهای عمومی و واحدهای خصوصی بویژه کارکنان شریف «نفت و پتروشیمی »و صنعت «حمل و نقل »کشور و «دانشگاه ها و مدارس »میخواهیم دست از کار بکشند و مبادرت به «اعتصاب »و تعطیل کردن کلاس ها و ادارات بنمایند.

۶- در راستای «نافرمانی مدنی »درخواست میکنیم از هرگونه «معامله» با حکومت و از «پرداخت هرگونه وجه »به آن تحت هر شرایطی خودداری فرمایید .

۷- از جوانان غیرتمند میخواهیم در هر کوی و برزن مبادرت به تشکیل کمیته های «خودجوش »مردمی مانند کمیته انتظامات ،همیاری ،اطلاع رسانی ،پشتیبانی و غیره نمایند تا ضمن رعایت «نظم و دیسیپلین »به یاری «اعتصابیون »بپردازند.

۸-از آنجا که «دفاع مشروع »حق قانونی اخلاقی و شرعی و انسانی و طبیعی شما در برابر هر اقدام «سرکوبگرانه» میباشد لازم است ضمن خودداری از هرگونه خشونت آمادگی های «دفاعی »را ایجاد فرمایید به این منظور نیز شاخه نظامی جنبش راه سوم-راه نجات ایران در «آماده باش »بسر میبرد تا در صورت نیاز اقدامات ضروری «دفاعی »را بعمل آورد.

۹- نظر به اینکه علی خامنه ای با خیانت رفسنجانی و خبرگان و با تقلب و بدون داشتن شرایط قانونی حاکمیت ملت را غصب نموده و رهبر« غیر قانونی و نامشروع »میباشد و به تبع آن کلیه نهادهایی که توسط او تشکیل گردیده و «فرماندهان »منصوب وی فاقد اعتبار و مشروعیت میباشند از «سربازان »کلیه واحدهای نظامی و انتظامی میخواهیم محل خدمت خود را ترک نمایند و از به پرسنل کادر اعم از «درجه دار و افسر »نیز اخطار میکنیم فورا به مردم بپیوندند در غیر اینصورت پس از پیروزی قیام ملت مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران

جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۱/۳/۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate