پیام شماره ۸۳

پیام شماره ۸۳

ملت غارت شده ایران

رژیم کارش تمام است اگر:

۱- شما که با زندگی شبیه “مر گ تدریجی “خود فساد نهادینه ،گسترده و عریان نظام فاسد را تجربه کرده اید .

۲- به اصلاح طلبی بیش از ۲۰ سال فرصت داده اید و در یک دوره همزمان ۲ قوه مقننه و مجریه را در اختیار اصلاح طلبان قرار دادید و در عمل دیدید که حتی نتوانستند قانون مطبوعات را اصلاح کنند و با شکست و انسداد راه اصلاحات خودتان فریاد برآوردید که “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”

۳- در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انتصابات مهندسی شده و متقلبانه را با اکثریت بیش از ۸۰ درصد به رفراندوم” نه به جمهوری جور و جهل و فساد” تبدیل کردید اما پیشنهاد جنبش راه سوم-راه نجات ایران که درخواست کرده بود بعد از “تحریم “انتصابات باید در چارچوب “تحریر “یعنی “آزاد سازی کشور “از طریق “اعتصابات ملی” و “نافرمانی مدنی “مبارزه را ادامه دهیم و “کار رژیم را تمام “کنیم توجه نشد در نتیجه رهبر خائن و غیر قانونی با “توهین به شعور “شما و “دهنکجی به اراده “شما یک پخمه ۶ کلاسی قاتل را به شما تحمیل کرد تا “دولتی نظامی” از سرداران فاسد سپاه تشکیل و “شمشیر را علیه شما از “رو “ببندد در حالیکه در کشورهای متعدد از جمله گرجستان ،صربستان ،فیلیپین ،اوکراین و غیره مردم “انتخابات متقلبانه” را به “انقلاب “تبدیل نمودند اما “بی تفاوتی ” عده ای از ما و “عدم ادامه مبارزه” به رهبر غیر قانونی و خائن امکان دادتا به ریش ملت بخندد و آن کند که مشاهده مینمایید.

۴- شما ملاحظه میکنید که گروه های مرجع جامعه “زمینگیر “شده اند
نه در بین “وکلای دادگستری مردی “به شجاعت “خانم لیلی بن دبه” شیر زن وکیلی که پرچم مبارزه علیه بن علی را بدست گرفت و “بهار عرب “را کلید زد سراغ دارم.
نه “دانشجویان” ما مثل دانشجویان فرانسوی که قیام کردند و “قهرمان ملی فرانسه ژنرال دو گل “را مجبور به کناره گیری کردند سلحشوری میکنند.

نه از “استادان دانشگاه “حرکتی ملموس میبینید .

نه در قاطبه “ورزشکاران روحیه پهلوانی “مشاهده میکنید .

نه در قاطبه “هنرمندان شق القمر “میبینید .

عده ای از اپوزسیون مخالف جمهوری اسلامی هم که درک درستی از موقعیت و شرایط را نداشتند با عملکرد نا صحیح راه مبارزه را نا هموار کردند .

اگرچه در بین این گروه های مرجع البته گاه گاهی چهره های مردمی یافت میشوند ودر تلاش و کوشش هستند و قابل تقدیر .

۵- تا کی باید به مبارزات پراکنده و جدا جدا و منقطع و ناپیوسته ادامه دهیم و شاهد ناکامی باشیم؟

۶- تا کی باید بدون برنامه و بدون راهبر قیام کنیم و شکست را بپذیریم چند بار میخواهیم این راه به شکست منجر شده را تجربه کنیم ؟

۷- جنبش راه سوم-راه نجات ایران برنامه ای در قالب منشور خود برای تغییر رژیم ارائه داده که در وبسایتهای Rah3.com و sholesadi.com قابل دسترس میباشد .

اما با همه این مصیبتها “رژیم کارش تمامه “اگر ما به “هویت ملی “خود بازگردیم و به “همبستگی ملی” برسیم و “مسئولیت ملی “خود را ایفا کنیم و اگر از تجربه “ناکامی” در قیامهای گذشته درس بیاموزیم و “بی گدار “به آب نزنیم و “راهبرانی “از “جنس مردم “و دارای “قابلیت و اعتبار” را شناسایی و “مسئولیت هماهنگی” قیام را به آنها بسپاریم و از آنها “مسئولیت و برنامه و مدیریت “بخواهیم و البته به برنامه های پیشنهادی آنها “عمل “کنیم.

اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با “اراده ملی” یعنی اینکه ملت “تصمیم “بگیرد که خود را “نجات “دهد و “غیرت را با خرد “در هم آمیزد جالب توجه اینکه چنین “عزم و اراده” ای نیاز به زمان ندارد کار یک “لحظه” است یعنی همان “لحظه های سرنوشت ساز “مانند تصمیمی که مردم خراسان گرفتند که از “شرف “خود در برابر خان مغول دفاع کنند و جنبش “سربداران ” را بوجود آوردند این “تصمیم و عزم و اراده “در یک “لحظه “رقم می خورد.
اگر شما هم “عزم “کنید و “اراده “نمایید و “تصمیم “بگیرید
” رژیم کارش تمام “است .

سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
جنبش راه سوم-راه نجات ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۱/۳/۱۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate