مناظره دکتر قاسم شعله سعدی و محمد منظرپور – [جبهه فراگیر ملی]مناظره جنجالی و داغ در اتاق جبهه فراگیر ملی بین دو شخصیت دکتر قاسم شعله سعدی و محمد منظر پور برای شنیدن اتاق را دنبال خواهم کرد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate