حکم اعدام زم – دکتر شعله سعدی , منوچهر محمدی, جهانگیر شادانلو , مجری ماندانا شکری نژاد

دکتر شعله سعدی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate