قاسم شعله سعدی؛ ابراهیم رئیسی یک «بازی باخت باخت» برای حاکمیت است

قاسم شعله سعدی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate