بیانیه شماره۸۵

بیانیه شماره۸۵ پیام اتحاد و فرمان آماده باش ملت غارت شده ایران در وضعیت اضطراری کشور نکاتی را به استحضار شما میرسانیم: ۱- رهبر غیر قانونی که سرکوب را تنها راه بقای نظام جور و جهل و فساد تشخیص داده از زمستان ۹۸ بجای اطلاع رسانی در مورد کوید ۱۹ و برقراری قرنطینه برای حفظ… ادامه خواندن بیانیه شماره۸۵

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره ۸۴

پیام شماره ۸۴ ملت غارت شده ایران (من گمانم خفت و خواری بس است) به حکایت صفحه ۴۷ جلد ششم از کتاب دوم ناسخ التواریخ و صفحه هشتم جلد دوم جنایت و مکافات اثر شجاع الدین شفامعاویه به حاکم منصوب خود در ایران چنین فرمان داده: سلطه بر ایرانیان فقط با سیاست عمر بن خطاب… ادامه خواندن پیام شماره ۸۴

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره ۸۳

پیام شماره ۸۳ ملت غارت شده ایران رژیم کارش تمام است اگر: ۱- شما که با زندگی شبیه “مر گ تدریجی “خود فساد نهادینه ،گسترده و عریان نظام فاسد را تجربه کرده اید . ۲- به اصلاح طلبی بیش از ۲۰ سال فرصت داده اید و در یک دوره همزمان ۲ قوه مقننه و مجریه… ادامه خواندن پیام شماره ۸۳

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

بیانیه شماره ۸۲

بیانیه شماره ۸۲پیام بهنیروهای مسلح ملی ایران امروز ایران در آستانه فروپاشی و ملت غارت شده در معرض اتخاذ تصمیمی تاریخی ست. همه ما اعم از پرسنل نیروهای مسلح و مردم غیر نظامی سرنوشتی مشترک ، هدفی مشترک و دشمنانی مشترک داریم .سرنوشت ما مشترک است زیرا همه ما مورد ستم و غارت وفقر و… ادامه خواندن بیانیه شماره ۸۲

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

بیانیه شماره ۸۱

بیانیه شماره ۸۱ پیام ویژه به ملت غارت شده ایران دست در دست هم به مهرکشور خویش را کنیم آزاد اکنون که مبارزات شما وارد مرحله «تعیین کننده »ای شده و رژیم جور و جهل و فساد علیرغم از رو بستن شمشیر در «ضعیفترین »موقعیت عمر ننگین خود قرار گرفته و فروغ «همبستگی ملی و… ادامه خواندن بیانیه شماره ۸۱

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره ۸۰

پیام شماره ۸۰ملت غارت شده ایرانسخنی با شماای گرسنگان و ای تشنگان ۱- شما که بر روی اقیانوسی از نفت و گاز و دیگر منابع و در کشوری سرشار از ثروت نشسته ولی گرسنه اید!!!! و دو دریا در شمال و جنوب دارید اما تشنه اید !!!!!و ثروتتان یا غارت شده اما به امر« رهبر… ادامه خواندن پیام شماره ۸۰

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره۷۹

پیام شماره۷۹ملت غارت شده ایران هر سال۱۱ اردیبهشت روز ، جهانی کارگر صحنه اعتراضات کارگران میگردد ولی وضع کارگر بدتر از سال پیش است. روز زن بر همین پاشنه میچرخد و وضع بانوان بدتر از سال قبل ، تازه در ایران هم روز جهانی زن یعنی ۸ مارس را داریم و هم روز دیگری. روز… ادامه خواندن پیام شماره۷۹

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره ۷۸

پیام شماره ۷۸ اعلام همبستگی با جنبش معلمین کشور ملت غارت شده ایران با استقبال از جنبش معلمین نکاتی را به استحضار میرسانیم: ۱- اقشار و گروه هایی که مرجعیت هدایت جامعه را نمایندگی میکنند به نسبت اعتبار و احترامی که از آن برخوردارند مسئولیت نیز بعهده خواهند داشت که همانا مسئولیت هدایت جامعه و… ادامه خواندن پیام شماره ۷۸

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها

پیام شماره ۷۷

پیام شماره ۷۷اعلام همبستگی با جنبش دانشجویی ایران نهال جنبش دانشجویی ایران که اندکی پیش از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با خون آن سه دانشجو که در پای نیکسون قربانی شدند کاشته و آبیاری شد طی هفتاد سال نشیب و فرازهای بسیاری را تجربه نموده است . گاهی پا به پای جنبش دانشجویی فرانسه که موجبات… ادامه خواندن پیام شماره ۷۷

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بیانیه ها
Google Translate