بیانیه شماره ۳۴

به نام یزدانبیانیه شماره ۳۴نشنیده سخن سزای دیگر داردآقای مهندس حجت االسالم خامنه ای : در شانزدهم تیرماه طی بیانیه شماره ۳۳ ،به جنابعالیهشدار دادم که انقالب رهایی بخش سکوالر دموکراتیک ومبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر ملت ما آغاز شده وپرسیدم آیا صدای آن را می شنوید؟ و تصریح کردم که نهتنها انقالب آغاز… ادامه خواندن بیانیه شماره ۳۴

بیانیه سراسری نیروهای مبارز و برانداز

به نام یزدان بیانیه سراسری نیروهای مبارز و برانداز به پشتیبانی از تداوم اعتراضات خوزستان تشنه کام و زخم دیده ملت بزرگ ایران: اکنون که شما ملت به پا خاسته ی ایران  با” نه بزرگ ”    به جمهوری اسلامی  و انتخابات متقلبانه و مهندسی شده ی آن در ۲۸ خرداد، همبستگی خود و عدم… ادامه خواندن بیانیه سراسری نیروهای مبارز و برانداز

بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

به نام یزدان مقصر کیست؟رژیم نیست! در روز جمعه ۸ مرداد عده ای از مادران داغدیده و جوان از دست داده ی آبان ماه سال ۹۸، با شعار” بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند” در خیابان آزادی جنبش مبارزاتی خود را آغاز کردند، شاهد بودیم که در اندک زمانی مورد ضرب  و شتم مزدوران رژیم… ادامه خواندن بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

جهت پیشبرد اهداف قیام ملت از یکدیگر سبقت بگیرید

                  به نام یزدان السابقون السابقون ، اولئک المقربون همکاران ، همرزمان، ‌سنگر نشینان و دلاور مردان نظامی،  انتظار می رود که در جهت پیشبرد اهداف قیام  ملت از یکدیگر سبقت بگیرید وکاستی های لاعلاج گذشته را جبران نمایید. وآن فرمان قرآن به مسلمانان راستین است که… ادامه خواندن جهت پیشبرد اهداف قیام ملت از یکدیگر سبقت بگیرید

۱۴-مرداد – ۱۴۰۰ روز شکوه ملت، روز عزای ملا

۱۴-مرداد- ۱۴۰۰ روز شکوه ملت، روز عزای ملاo ۱۴مردادماه مصادف است با روز تحلیف خود محوری خامنه ای، برای انتصاب مهره ی حلقه به گوش خود ،رئیسی- جلاد وطن – و یکدست کردن دیکتا توری ولایت مطلقه فقیه!o رهبر شیطانی که خود را مامور رحمانی می نامید و به نیابت از خدا، نه تنها دست… ادامه خواندن ۱۴-مرداد – ۱۴۰۰ روز شکوه ملت، روز عزای ملا

اطلاعیه و فراخوان

به نام یزداناطلاعیه و فراخوان✓ ملت رشید ایران، دکتر قاسم شعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران درمناسبتهای متعدد از جمله برنامه زنده ی راه سوم- راه نجات ایران ، تلویزیون کانال یک که پنجشنبه ۳۰/۴/۱۴۰۰ ،ساعت ۳۰:۱۷ پخش شد، فراخوان داد که روز ۱۴/۵ /۱۴۰۰ با قیامیسراسری مراسم تحلیف -جرثومه ی فساد… ادامه خواندن اطلاعیه و فراخوان

دست ھای پنھانی دست بکار شده اند

ملت غارت شده ایراندست ھای پنھانی دست بکار شده اند تا فراخوان قیام سراسری ١۴ مرداد سالروز انقلاب مشروطه و مقارن تحلیف رئیسی را که به قصد بر ھم زدن مراسم تحلیف و ارتقا قیام ملت بپاخاسته توسط بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران دکتر قاسمشعله سعدی پیشنھاد شده بود را خنثی نمایند و… ادامه خواندن دست ھای پنھانی دست بکار شده اند

بیانیه برای ملت شریف ایران

به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط نماییم.… ادامه خواندن بیانیه برای ملت شریف ایران

بیانیه شماره ۳۳

بیانیه شماره ٣٣ نامه سرگشاده ای دیگر از قاسم شعله سعدی به مھندس حجت الاسلام علی خامنه ای انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک ملت ایران آغاز شده است ، آیا صدای آن را می شنوید ؟! جناب آقای مھندس حجت الاسلام خامنه ای اجازه می خواھیم با جنابعالی سخن نرم و لین بگوییم که… ادامه خواندن بیانیه شماره ۳۳