بیانیه شماره ۲۲

ملت غارت شده ایران ⭕️ شما قربانیان بی سر و صدای مدیریت ناکارآمد کرونا می باشید و میدانید که از ابتدای پیدایش این ویروس که از طریق اعزام طلاب چینی توسط هواپیمایی ماهان به قم که در اختیار سپاه قدس بود انتقال یافت و بدین ترتیب هم سرطان جمهوری اسلامی از قم شروع شد و… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۲

بیانیه شماره ۲۰

بیانیه مهم و تاریخی دکتر قاسم شعله‌سعدی موسس راه سوم در آستانه امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و جین عالیجناب شی جین پینگریاست جمهوری خلق چین ⭕ضمن ادای احترام به ملت کهنسال چین که همراه با ملت ایران کهن نقشی اساسی در آفرینش فرهنگ و تمدن جهان داشته اند در آستانه دیدار رسمی وزیر محترم… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۰

بیانیه شماره ۱۸

بیانیه مهم دکتر قاسم شعله سعدی پیرامون اوضاع فاجعه‌بار کشور در آستانه نوروزBy Ghasem Sholesadi • March 18, 2021 چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد مگو ساقی که بر من می حرام است مگو فتوای آیات عظام استکه در اندیشه جمشیدی ما تمام اعتبار جم به جام است… ادامه خواندن بیانیه شماره ۱۸

بیانیه شماره ۱۶

🅾️ بیانیه مهم قاسم شعله‌سعدی، موسس راه سوم درباره روی‌دادهای اخیر سیستان و بلوچستان و دعوت به همبستگی ملی در ۱۴ اسفند بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرندچو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی ملت بزرگ و مظلوم دوست ایران ملت… ادامه خواندن بیانیه شماره ۱۶

Google Translate